Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Error with another language inserting...
#1
I cannot add my language , u offer czech but i do my own and more better translation and save it as cze.json to language folder , then i edit app.json like this :


{
    "db": {
        "user": "hidden",
        "password": "hidden",
        "database": "hidden"
    },
    "lang": "cze",
    "sidTimeout": 720
}

It show me this in browser and this one in Console [Image: angry.png]


Can u help me please ? Sad


This is a right translate , u can add it to the next version Wink (czech translate) 

Code:
{
    "admin": {
       "adminPanel": "Administrační Panel",
       "configEditor": "Editor konfigurace",
       "logout": "Odhlášení",
       "mainFunctions": "Menu",
       "title": "Administrační panel"
       "insufficientPermissions": "Nedostatečná práva!",
       "adminTaskStatus": "{tasks} administrátorský úkol ve frontě - aktuální úkol : {task} <b>({progress})<\/b>",
       "fileNotFound": "Složka nenalezena: {path}",
       "actions": "Akce",
       "edit": "Upravit",
       "delete": "Smazat",
       "chooseAction": "Vyber akci",
       "cancel": "Ukončit"
    },
   "admin.configeditor": {
       "confignotfound": "Konfigurační soubor pro editor konfigurace nenalezen",
       "confirm": "Jste si jistí?",
       "defaultWorld": "Přednastavená konfigurace světa",
       "deleteworld": "Smazat svět",
       "entername": "Vložte jméno nového světa:",
       "global": "Globální konfigurace",
       "invalidinput": "Vaše data jsou krátká nebo nekorektní",
       "mkdir": "Adresář nelze vytvořit!",
       "newworld": "Vztvořit nový svět",
       "reload": "Obnovit",
       "rmdir": "Adresář nelze smazat!",
       "save": "Uložit nastavení",
       "saved": "Nastavení uloženo!",
       "standard": "Přednastavené hodnoty",
       "title": "Editor konfigurace",
       "warningNoDefaultValues": "Přednastavená konfigurace nenalezena.",
       "world": "Konfigurace světa",
       "worldcreated": "Svět byl vytvořen. Nyní jej můžete nakonfigurovat jako každý jiný svět.",
       "worlddeleted": "Svět byl smazán.",
       "worldexists": "Svět již existuje!"
   },
   "admin.configeditor.types": {
       "buildings": "Konfigurace budov",
       "units": "Konfigurace jednotek"
   },
   "admin.login": {
       "default": "Vaše heslo je stále výchozí! <b>(editme)<\/b>",
       "fail": "Špatné heslo!",
       "login": "Uživatel",
       "password": "Heslo"
   },
   "admin.manageVillages": {
       "createAbandoned": "Vytvořit opuštěnou vesnici",
       "unitAmount": "Počet jednotek",
       "generalSettings": "Generální nastavení",
       "villageAmount": "Počet vesnici",
       "createVillages": "Vytvořit vesnice"
   },},
   "admin.nav": {
       "dashboard": "Přehled",
       "worlds": "Světy",
       "create": "Vytvořit",
       "players": "Hráči",
       "global": "Globalně",
       "adminer": "Admin",
       "villages": "Vesnice",
       "edit": "Upravit",
       "delete": "Smazat",
       "subnode": "{parent} - {child}"
   },
   "admin.world": {
       "generalInfo": "Generální informace",
       "players": "Hráči"
   },
   "admin.world.managePlayers": {
       "name": "Jméno hráče",
       "rank": "Rank",
       "points": "Body",
       "villages": "Vesnice",
       "ally": "Kmen",
       "playerNotFound": "Hráč nenalezen!",
       "moveUserNotFound": "Zadaný uživatel '{player}' nenalezen!",
       "deletePlayer": "Smazat hráče",
       "villageHandleQuestion": "Co se může stát s vesnicemi hráče?",
       "transferToPlayer": "Předat hráči vesnici",
       "makeBarbarians": "Zbarbařit vesnici"
   },
   "building": {
       "level": "Úroveň {x}",
       "noLevel": "není postaveno"
   },
   "buildingBarracks": {
       "description": "V kasárnách lze rekrutovat pěchotu. Čím vyšši je stupeň, tím rychleji se rekrutují.",
       "name": "Kasárna"
   },
   "buildingChurch": {
       "description": "Kostel poskytuje tvému obyvatelsvu víru. Pokud vojsko bojuje ve víře je jeho účinnost 100% místo 50%.",
       "name": "Kostel"
   },
   "buildingChurchF": {
       "description": "První kostel poskytuje tvému obyvatelsvu víru. Pokud vojsko bojuje ve víře je jeho účinnost 100% místo 50%. První kostel je prvotně vystaven v první vesnici a může být jen jeden.",
       "name": "První kostel"
   },
   "buildingFarm": {
       "description": "Selský dvůr zásobuje tvé vojáky potravou. Bez rozšíření selského dvora nemůže tvá vesnice růst. Čím vyšší úroveň, tím více vojáků zásobí.",
       "name": "Selský dvůr"
   },
   "buildingGarage": {
       "description": "V dílně se staví beranidla a katapulty. Čím vyšši je stupeň, tím rychleji se staví.",
       "name": "Dílna"
   },
   "buildingHide": {
       "description": "Suroviny uložené ve skrýši nemuhou být drancovány nepřáteli. Čím vyšši úroveň, tím více surovin je před nepřáteli uschováno. Dokonce ani špehové nevidí tyto suroviny.",
       "name": "Skrýš"
       "currentSize": "Aktuální kapacita",
       "marketPlunder": "Nabídky na tržišky mohou být vyrabovány.",
       "plunderRes": "Vyrabovatelné suroviny",
       "sizeAtLevel": "Velikost na úrovni {lvl}",
       "size": "Aktuální velikost"
   },
   "buildingIron": {
       "description": "V železném lomu tví pracovníci těží rudu, ze které získáváš železo potřebné pro rekrutaci vojáků. Čím vyšší úroveň, tím více železa se těží.",
       "name": "Železný důl"
   },
   "buildingMain": {
       "ajaxBuild": "Budova byla přidána do fronty.",
       "ajaxNoBuilding": "Žádná budova!",
       "build": "Postavit",
       "buildTime": "Čas stavby",
       "buildTo": "Rozšířit na uroveň {x}",
       "building": "Budovy",
       "cancel": "Zrušit",
       "cannotBuild": "Nelze postavit v této vesnici",
       "change": "Změnit",
       "changeName": "Změint název vesnice",
       "changeOrder": "Zde můžete měnit pořadí stavební fronty přetažením na požadované místo myší.",
       "costs": "Požadavky",
       "description": "V hlavní budově můžete stavět nové budovy nebo zvyšovat úroveň stávajících. Čím vyšši je úroveň hlavní budovy tím rychleji probíhá stavba ostatních. Pokud hlavní budova dosáhne stupně 15, budete moct budovy demolovat.",
       "destroy": "Demolovat",
       "destroyLevel": "Demolovat o jeden stupeň",
       "destroyTime": "Čas demolice",
       "eventBuilding": "Stavební příkaz",
       "eventCancel": "Zrušení",
       "eventFinish": "Dokončení",
       "eventTime": "Trvání",
       "farmTooSmall": "Selský dvůr je malý",
       "forgetIt": "Výroba vyžaduje zdroje",
       "fullyBuilt": "Budova je kompletně vystavěna",
       "fullyDestroyed": "Budova nemůže být dále demolována",
       "hideCompleted": "Skrýt dostavěné budovy",
       "levelDestroy": "Stupeň demolice",
       "modeBuild": "Postavit",
       "modeDestroy": "Demolice",
       "name": "Hlavní budova",
       "nameTooShort": "Jméno vesnice musí mít alespoň 3 znaky",
       "noDestroy": "Budovy nelze demolovat!",
       "orderSuccess": "Budova byla přidána do fronty.",
       "queueBuild": "Výstavba bude vyžadovat více surovin. Chcete přidat tuto výstavbu ?",
       "queueInfo": "Dodatečné náklady na další stupeň ve stavební frontě: {x}",
       "queueText": "Neexistuje žádná náhrada zvýšených nákladů, které byly použity k zařazení budovy do fronty",
       "requirements": "Požadavky",
       "requirementsNot": "Požadavky nejsou splněny",
       "requires": "Zapotřebí:",
       "storageTooSmall": "Skladiště je malé",
       "storageTooSmallQueue": "Skladiště je malé pro výstavbu ve frontě",
       "tooFewRes": "Zdroj k dispozici {when}",
       "tooFewResQueue": "Nedostatek prostředků pro přidání do fronty",
       "tooLate": "Pozdě",
       "unknownBuilding": "Tato budova neexistuje."
       "unmet": "Není k dispozici"
   },
   "buildingMarket": {
       "description": "Na tržišti můžeš obchodovat s ostatními hráči.",
       "name": "Tržiště"
   },
   "buildingPlace": {
       "all": "Vše",
       "arrival": "Příchod",
       "arrivalIn": "Příchod za",
       "attack": "Zaútočit",
       "attacker": "Útočník",
       "attackingArmy": "Útočník",
       "church": "Kostel",
       "defender": "Obránce",
       "defendingArmy": "Obránce",
       "description": "Na nádvoří shromažďuješ své bojovníky. Zde jim zadáváš příkazy.",
       "duration": "Doba trvání",
       "losses": "Ztráty",
       "moral": "Morálka",
       "name": "Nádvoří",
       "simulator": "Simulátor",
       "support": "Podpořit",
       "target": "Cíl",
       "total": "Celkem",
       "units": "Jednotky",
       "wall": "Hradby",
       "withdraw": "Odvolat"
       "believing": "Věřící",
       "calculate": "Spočítat",
       "catapult": "Úroveň cíle katapultů",
       "catapultDamage": "Poškození způsobené katapulty",
       "command": "Zadej příkazy",
       "damagedWall": "Hradby byly poškozeny z úrovně <b>{before}<\/b> na úroveň <b>{after}<\/b>",
       "errorNoTroops": "Nezvoleny žádné jednotky",
       "confirmAttack": "Potvrď útok na {name}",
       "confirmSupport": "Potvrď podporu pro {name}",
       "damagedBuilding": "budova byla poškozena z úrovně <b>{before}<\/b> na úroveň <b>{after}<\/b>",
       "defenderBonus": "100% obranná výhoda",
       "errorInvalidTarget": "Cíl útoku neexistuje",
       "errorNoTarget": "Zadej souřadnice, kam chceš své jednotky poslat",
       "errorNotEnoughTroops": "Není k dispozici dostatek jednotek",
       "foreignCommands": "Nepřátelské příkazy",
       "fromThisVillage": "Z této vesnice",
       "luck": "Štěstí (od -25% do 25%)",
       "moralCalc": "Kalkulátor morálky",
       "ramDamage": "Škody způsobené beranidly",
       "resetAttacker": "Vynuluj útočníka",
       "resetDefender": "Vynuluj obránce",
       "night": "Noc",
       "ownCommands": "Vlastní příkazy",
       "sendback": "Poslat zpět",
       "some": "Nějaké",
       "troopMovements": "Pohyby jednotek",
       "troopsOtherVillages": "Jednotky v ostatních vesnicích"
   },
   "buildingPlaceNavi": {
       "command": "Příkazy",
       "secrets": "Tajemství",
       "sim": "Simulátor",
       "templates": "Vojenské předlohy",
       "units": "Jednotky"
   },
   "buildingRes": {
       "prod": "Produkce",
       "baseProd": "Základní produkce",
       "currentProd": "Aktuální produkce",
       "amountPerHourLvl": "Počet surovin získaných za hodinu na úrovni {lvl}",
       "amountPerHour": "Počet surovin získaných za hodinu"
   },
   "buildingSmith": {
       "costs": "Požadavky",
       "description": "V kovárně se zkoumají a vylepšují zbraně. Vyšší stupeň umožňuje výzkum lepších zbraní a snižuje čas jejich výzkumu.",
       "eventTime": "Doba trvání",
       "name": "Kovárna"
       "eventCancel": "Ukončit",
       "eventFinish": "Dokončeno",
       "research": "Vyzkoumat",
       "eventResearch": "Vyzkoumat",
       "researchConditionsUnmet": "Požadavky na budovy nesplněny",
       "technology": "techonologie",
       "completlyResearched": "Všechny techonologie vyzkoumány",
       "errorMaxLevel": "Dosaženo maximální úrovně techonologie"
   },
   "buildingSnob": {
       "actionCreateCoin": "Vyraz minci",
       "coinMinted": "Vyrazil jsi zlatou minci",
       "coinsPlural": "Mince",
       "coinsSingular": "Mince",
       "createCoins": "Vyraz zlatou minci",
       "created": "Vyrazil jsi {x} zlatých mincí!",
       "description": "V panském dvoře můžeš rekrutovat šlechtice, ten pak může obsazovat vesnice.",
       "farmTooSmall": "Málo místa v selkém dvoře",
       "name": "Panský dvůr",
       "overall": "Overall",
       "resAvailable": "Suroviny jsou k dispozici",
       "alreadyCreated": "Dosáhl jsi maxima počtu šlechticů {x}",
       "amountCreatable": "Počet šlechticů, který může být vytvořen",
       "amountEnnobled": "Počet dobytých vesnic",
       "amountStillProducable": "Můžeš ještě vytvořit",
       "currentAmount": "Aktuální počet šlechticů",
       "currentLimit": "Aktuální limit šlechticů",
       "currentProdAmount": "Šlechtic se vytváří",
       "limit": "Limit šlechticů",
       "stillMissing": "Stále lze vytvořit {x} šlechticů",
       "coinHint": "Na vytvoření dalšího šlechtice potřebuješ vyrazit zlaté mince. Čím více jich máš , tím více můžeš obsadit vesnic.",
       "limitReached": "Nemůže být vytvořeno více šlechticů",
       "doCreateHeader": "Vytvořit",
       "resEnough": "Máš dostatek surovin",
       "storageToosmall": "Skladiště je příliš malé",
       "choseAmount": "Zvol počet",
       "doCreate": "Vytvořit jednotku"
   },
   "buildingSnobNavi": {
       "coin": "Vyrazit zlaté mince",
       "train": "Vytvořit"
   },
   "buildingStable": {
       "description": "Ve stáji se rekrutují jezdci. Čím vyšši je stupeň, tím rychleji se rekrutují.",
       "name": "Stáj"
   },
   "buildingStatue": {
       "description": "U sochy vzdávají vesničané poctu tvému paladinovi. Pokud tvůj paladin padne, můžeš jednoho pojovníka povýšit na paladina.",
       "doCancel": "Ukončit",
       "modeIndex": "Paladin",
       "modeInventory": "Inventář",
       "name": "Socha",
       "palaName": "Jméno",
       "doRecruit": "Rekrutovat",
       "duration": "Trvání",
       "findingProgress": "Kolik procent máš do získání dalšího předmětu:",
       "finish": "Hotovo",
       "inventoryDes": "Předměty mají efekt pouze pokud je s nimi paladin vybaven.",
       "need": "Požadavky",
       "palaAtt": "%p útočí na %v.",
       "palaDoRename": "přejmenovat",
       "palaExists": "Každý hráč může vlastnit pouze jednoho paladina",
       "palaIdle": "%p se nachází ve vesnici %v.",
       "palaMove": "» Přesuň paladina do této vesnice",
       "palaMoving": "%p se pohybuje do vesnice %v. Dorazí: %t",
       "palaNameError": "Jméno paladina musí být od 3 do 50 znaků",
       "palaRename": "Přejmenuj si paladina",
       "palaReturn": "%p se vrací z vesnice %v.",
       "palaSupp": "%p podporuje vesnici %v.",
       "recruit": "Rekrutovat",
       "thisVillage1": "tato vesnice",
       "thisVillage2": "tato vesnice",
       "time": "Čas",
       "unit": "Jednotka",
       "yourPala": "Tvůj paladina",
       "create": "Rekrutuj paladina",
       "cancelInfo": "90% surovin ti bude navráceno",
       "cancel": "Ukončení",
       "amount": "Ve vesnici\/Celkem",
       "allItemsFound": "Tvůj paladin nalezl všechny předměty."
   },
   "buildingStone": {
       "description": "V lomu tví pracovníci těží hlínu, která je zapotřebí pro výstavbu budov. Čím vyšší úroveň, tím více hlíny těží.",
       "name": "Lom na těžbu hlíny"
   },
   "buildingStorage": {
       "capacity": "Kapacita skladu",
       "description": "Skladiště uchovává tvé suroviny. Čím vyšší úroveň skladiště tím více můžeš skladovat surovin.",
       "full": "plné",
       "name": "Skladiště",
       "tableHead": "Skladiště je plné",
       "capacityAtLevel": "Kapacita skladiště na další úrovni",
       "currentCapacity": "Kapacita skladiště na této úrovni",
       "amountPerRes": "Jednotek surovin",
       "timeDescription": "Čas (hh:mm:ss)",
       "isFull": "Skladiště je plné. Nemůže skladovat další suroviny!"
   },
   "buildingWall": {
       "basicDefense": "Základní obrana",
       "description": "Opevnění chrání tvoji vesnici proti nepřátelům. Čím vyšší úroveň, tím vyšší je základní obrana tvé vesnice. To také zvyšuje obranou sílu vojska ve tvé vesnici.",
       "name": "Opevnění"
       "defensiveBonus": "Obranný bonus"
   },
   "buildingWood": {
       "description": "Mimo tvou vesnici v temných lesích tvoji dřevorubci kácejí masivní stromy, aby si mel dostatek dřeva, které je potřebné pro budovy a zbraně. Čím vyšší úroveň, tím více dřeva se těží.",
       "name": "Dřevorubec"
   },
   "createVillage": {
       "creationFailed": "Vesnice nemůže být vytvořena.",
       "dally": "V centru kmene",
       "description": "V které oblasti chcete vytvořit novou vesnici?",
       "dno": "Severovýchod",
       "dnw": "Severozápad",
       "drandom": "Náhodné",
       "dso": "Jihovýchod",
       "dsw": "Jihozápad",
       "noDirection": "Oblast nezadána.",
       "noRestart": "Nelze vytvořit více vesnic.",
       "submit": "Potvrdit",
       "title": "Vytvořit novou vesnici"
   },
   "error": {
       "technical": "Nastala technická závada, informuj nás prosím na email : demjancukmichal@gmail.com"
   },
   "game": {
       "None": "Žádné výsledky",
       "booty": "Kořist",
       "buddies": "Přátelé",
       "cancel": "Zrušit",
       "confirm": "Potvrdit",
       "costs": "Náklady",
       "current": "Aktuální",
       "date": "d.m.Y",
       "edit": "editovat",
       "errorWorld": "Svět {world} neexistuje!",
       "genTime": "generováno {time} ms",
       "iron": "Železo",
       "ok": "OK",
       "options": "Možnosti",
       "overdue": "Zpoždění",
       "points": "Body",
       "totalPoints": "Body celkem",
       "population": "Populace",
       "preview": "Náhled",
       "resources": "Suroviny",
       "save": "Uložit",
       "send": "Poslat",
       "servertime": "Serverový čas:",
       "speed": "Rychlost",
       "stone": "Hlína",
       "storage": "Kapacita skladiště",
       "support": "Podpora",
       "text": "Text",
       "time": "H:i:s",
       "microtime": "H:i:s:u",
       "unit": "Jednotka",
       "village": "Vesnice",
       "wood": "Dřevo",",
       "chose": "Vyber",
       "decimalDelimeter": ".",
       "important": "Důležité",
       "inVillage": "Ve vesnici\/Celkem",
       "notexist": "{user} neexistuje!",
       "onLevel": "Na úrovni {level}",
       "page": "Strana",
       "thousandDelimeter": "'"
       "vote": "hlasovat",
       "votes": "hlasy",
       "name": "jméno",
       "rank": "rank",
       "globalRank": "Globální hodnocení",
       "villages": "Vesnice",
       "yes": "Ano",
       "birthday": "Narozeniny",
       "banned": "Zabanován",
       "basedOn": "Založeno na",
       "version": "Verze",
       "search": "Vyhledat"
   },
   "game.ally": {
       "accept": "Souhlasím",
       "alreadyexists": "Tento název je použit jiným kmenem.",
       "announcement": "Interní oznámení",
       "confirmLeave": "Opravdu chcete opustit kmen?",
       "date": "Datum",
       "defaultAnnouncement": "Pokud máte otázky, kontaktujte [player={owner}][\/player][br][br][i]Tento text může být změněn vůdcem kmene.[\/i]",
       "defaultDescription": "Jestliže máte otázky, kontaktujte [player={owner}][\/player].[br][br][i]Tento text může být změněn vůdcem kmene.[\/i]",
       "doFound": "Stanovit kmen",
       "enter": "Pro vstup do kmene musíš mít pozvánku..",
       "event": "Událost",
       "expression": "Zkratka",
       "invalidinput": "Chybný vstup",
       "invitations": "Pozvánky",
       "leave": "Opustit kmen",
       "max": "Ne víc než {max} dopisů",
       "nameOfTribe": "Název kmene",
       "notfound": "Kmen neexistuje",
       "reasons": "Stabilizovat",
       "reject": "Zamítnout",
       "tribe": "Kmen"
       "description": "Popis",
       "application": "Žádosti",
       "mayApply": "Hráči mohou požádat",
       "applyTemplate": "Vzor",
       "disband": "Uzavřený nábor",
       "disbandConfirm": "Opravdu chcete uzavřít žádosti do tvého kmene?",
       "coatOfArms": "Coat of arms"
   },
   "game.ally.diplomaty": {
       "alreadyrelation": "Již existuje diplomacie s tímto kmenem",
       "end": "Zrušit",
       "enemy": "Nepřátelé",
       "head": "Na této stránce jsou podávány informace o vztazích s ostatními kmeny. Nastavení jsou <strong>nezávazná<\/strong> barevně budou označeny na mapě. Stav je viditelný pouze pro členy kmene. Nastavení může změnit jen diplomat.",
       "nap": "Dohoda o neutočení (DoN)",
       "new": "Přidat vztahy",
       "partner": "Spojenci",
       "tag": "Kmenový tag"
   },
   "game.ally.events": {
       "1": "Kmen vytvořen hráčem {fromPlayer}.",
       "2": "{fromPlayer} změnil interní oznámení.",
       "3": "Kmen navázal spojenectví s {toTribe}.",
       "4": "Kmen má nyní Dohodu o Neútočení s kmenem {toTribe}.",
       "5": "Kmem je nepřítelem kmene{toTribe}.",
       "6": "{toPlayer} byl pozván od {fromPlayer}.",
       "7": "{fromPlayer} změnil popis kmene.",
       "8": "Pozvání pro hráče{toPlayer} bylo zrušeno {fromPlayer}.",
       "9": "{fromPlayer} změnil práva a popis hráči{toPlayer}.",
       "10": "{fromPlayer} opustil kmen.",
       "11": "{fromPlayer} odmítl žádost hráče {toPlayer}.",
       "12": "{fromPlayer} změnil popis kmene.",
       "13": "{fromPlayer} vstoupil do kmene.",
       "14": "{fromPlayer} odmítl pozvání.",
       "666": "Kmen zrušil vztah s {toTribe}."
   },},
   "game.ally.forum": {
       "add": "přidat",
       "author": "Autor",
       "chooseAll": "vybrat všechny",
       "close": "zavřít",
       "confirm": "Potvrdit",
       "confirmDeleteThread": "Jsi si jistý, že chceš smazat toto téma?",
       "confirmDeleteThreads": "Jsi si jistý, že chceš smazat tyto témata?",
       "create": "Vytvořit",
       "createNewpoll": "Vytvořit nové fórum",
       "createNewthread": "Vytvořit nové téma",
       "delete": "smazat",
       "edit": "upravit",
       "editedBy": "Naposledy upravil",
       "endPollAfter": "Možnost hlasovat vyprší ",
       "forum": "Fórum",
       "isClosed": "uzavřené",
       "isRead": "Přečíst",
       "lastPost": "Poslední strana",
       "markallasread": "Označit všechna fóra za přečtená",
       "markasread": "Označit fórum za přečtené",
       "modify": "upravit",
       "move": "posunout",
       "newpoll": "Nové fórum",
       "newthread": "Nové téma",
       "open": "otevřít",
       "poll": "téma",
       "question": "otázka",
       "replies": "Odpovědi",
       "reply": "Odpovědět",
       "showResults": "Zobrazit výsledky před koncem hlasování",
       "title": "Název",
       "topics": "Téma",
       "vote": "hlasovat"
   },
   "game.ally.forum.admin": {
       "access": "Přístup",
       "accessToThisForum": "Přístup do tohoto fóra",
       "action": "akce",
       "addTribes": "Přidat kmen",
       "createNew": "Vytvořit nové fórum",
       "forumName": "Jméno fóra",
       "loading": "Načítání",
       "modifyableOrder": "Můžeš měnit pořadí fór (použij myš)",
       "notYetConfirmed": "Kmen ještě nepřijal sdílené fórum",
       "rename": "přejmenovat",
       "visibility": "viditelnost"
   },
   "game.ally.forum.type": {
       "private": "Tajné",
       "public": "Veřejné",
       "trusted": "Skryté fórum"
   },
   "game.ally.invite": {
       "invitations": "Pozvánky",
       "invite": "Pozvat",
       "name": "Jméno",
       "not": "Hráč neexistuje",
       "notagain": "Tento hráč již pozvánku obdržel.",
       "redraw": "Zrušit",
       "selfnot": "Nelze pozvat sám sebe."
   },
   "game.ally.members": {
       "founder": "Zakladatel",
       "lead": "Vůdce",
       "invite": "Pozvat",
       "diplomacy": "Ukončit",
       "massMail": "Hromadná zpráva",
       "forumMod": "Moderátor interního fóra",
       "internalForum": "Interní fórum",
       "trustedMember": "Čestný člen",
       "chooseAction": "Vybrat akci...",
       "rights": "Práva a tituly",
       "kick": "Vyhodit",
       "editRights": "Upravit práva",
       "status": "Status",
       "active": "Aktivní",
       "saveRights": "Uložit práva",
       "modifyPermissions": "Změnit práva hráči {player}",
       "permissionDesc": "Zde můžeš nastavit práva hráčům z tvého kmene. Větší práva by měla být dána hráčům, kterým plně důvěřujete.",
       "founderDesc": "Nastavit práva zakladatele. Zakladatel může změnit popis kmene, může jej zrušit nebo přejmenovat, změnit domovskou stránku , spravovat fóra a jmenovat ostatní hráče zakladatelem.",
       "leadDesc": "Vůdce může měnit vlastnosti kmene, diplmatické vztahy kmene a zvát a vyhazovat hráče kmene , může též nastavovat práva hráčům.",
       "title": "Přezdívka",
       "externalTitle": "Kmenový status může vidět kdokoliv i mimo kmen",
       "titleInally": "Kmenový status"
   },
   "game.ally.navi": {
       "contracts": "Diplomacie",
       "forum": "Kmnenové fórum",
       "introIgm": "Vítejte",
       "invite": "Rekrutace",
       "members": "Členové",
       "overview": "Přehled",
       "profile": "Profil",
       "properties": "Vlastnosti",
       "reservations": "Pánovač šlechty",
       "wars": "Války"
   },
   "game.ally.profile": {
       "properties": "Vlastnosti",
       "memberCount": "Počet členů",
       "pointsBest40": "Body 40 nejlepších v kmenu",
       "pointsPerPlayer": "Body na hráče",
       "pointsOverall": "Celkem bodů",
       "pointsAverage": "Průměrně bodů",
       "defeatedEnemies": "Poraženo nepřátel",
       "members": "Členové",
       "startpage": "Domovská stránka",
       "irc": "IRC-Kanál"
   },
   "game.bbcode": {
       "address": "Adresa",
       "ally": "Kmen",
       "bold": "Tučné",
       "color": "Barva",
       "coords": "Koordináty",
       "italic": "Kurzíva",
       "main": "Budova",
       "picture": "Obrázek",
       "player": "Hráč",
       "quote": "Citace",
       "report": "Oznámení",
       "size": "Velikost fontu",
       "spoiler": "Rozbalit",
       "strikethrough": "Přeškrnuté",
       "table": "Seznam",
       "underline": "Dle žebříčku",
       "units": "Jednotka"
       "verySmall": "Velmi malé",
       "small": "Malé",
       "normal": "Normální",
       "large": "Velké",
       "veryLarge": "Velmi velké"
   },
   "game.error": {
       "methodNotFound": "\"{controller}\" nemá funkci volající \"{method}\".<br><h1>Informuj nás prosím na demjancukmichal@gmail.com</h1>",
       "pageNotFound": "Stránka \"{page}\" nebyla nalezena."<br><h1>Informuj nás prosím na demjancukmichal@gmail.com</h1>,
       "pageNotValid": "\"{controller}\" nemůže být inicializován.<br><h1>Informuj nás prosím na demjancukmichal@gmail.com</h1>",
       "viewNotFound": "Šablona \"{page}\" nebyla nalezena.<br><h1>Informuj nás prosím na demjancukmichal@gmail.com</h1>"
   },
   "game.groups": {
       "all": "všechny",
       "create": "Vytvořit skupinu",
       "delete": "Smaza skupinu",
       "edit": "Spravovat skupiny",
       "erroralready": "Skupina s tímto jménem již existuje.",
       "nogroups": "Nezadáno jméno skupiny",
       "noun": "Skupiny",
       "rename": "Přejmenovat skupinu",
       "applyGroups": "Použít skupinu",
       "assignedGroups": "Skupiny"
   },
   "game.mail": {
       "msgs": "Zprávy"
   },
   "game.mail.modes": {
       "block": "Blokovat odesílatele",
       "in": "Zpráva",
       "massOut": "Hromadná zpráva",
       "new": "Napsat zprávu"
   },
   "game.map": {
       "barbarian": "Vesnice barbarů",
       "barbarians": "Barbaři",
       "enemys": "Nepřátelé",
       "naps": "Dohoda o neútočení (DoN)",
       "owntribe": "Tvůj kmen",
       "partners": "Přátelé",
       "yourAlly": "Tvé aliance",
       "own": "Ty"
   },
   "game.market": {
       "traders": "Obchodníci"
   },
   "game.menu": {
       "flags": "Vlajky",
       "logout": "Odhlášení",
       "map": "Mapa",
       "memo": "Poznámky"
   },
   "game.menu.ally": {
       "contracts": "Diplomacie",
       "forum": "Kmenová fóra",
       "iNew": "Nový příspěvek na kmenovém fórum",
       "iOld": "Žádný nový příspěvek na kmenovém fórum",
       "members": "Členové",
       "overview": "Přehled",
       "profile": "Profil",
       "reservations": "Pánovač šlechty",
       "title": "Kmen",
       "tribalwars": "Kmenové války"
   },
   "game.menu.mails": {
       "address": "Adresář kontaktů",
       "block": "Blokovat odesílatele",
       "groups": "Soubor",
       "iNew": "Nová zpráva",
       "in": "Pošta",
       "massOut": "Hromadná zpráva",
       "new": "Napsat zprávu",
       "title": "Pošta"
   },
   "game.menu.overview": {
       "buildings": "Budovy",
       "combined": "Kombinované",
       "commands": "Příkazy",
       "groups": "Skupiny",
       "incomings": "Příchozí",
       "prod": "Produkce",
       "tech": "Výzkum",
       "title": "Přehledy",
       "trader": "Transporty",
       "units": "Vojska"
   },
   "game.menu.profile": {
       "achievements": "Ocenění",
       "blockList": "Blokovaní hráči",
       "friends": "Přátelé",
       "inventory": "Inventář",
       "statistics": "Statistika",
       "title": "Profil"
   },
   "game.menu.ranking": {
       "ally": "Kmeny",
       "conAlly": "Kmeny na kontinentu",
       "conPlayer": "Hráči na kontinentu",
       "killAlly": "Poražený protivník - kmeny",
       "killPlayer": "Poražený protivník",
       "player": "Hráči",
       "points": "B",
       "title": "Žebříček",
       "wars": "Války"
       "awards": "Ocenění"
   },
   "game.menu.reports": {
       "all": "Všechny oznámení",
       "attack": "Útoky",
       "block": "Odesílatel bloku",
       "defense": "Opevnění",
       "filter": "Filtr",
       "forwarded": "Přeposláno",
       "iNew": "Nové oznámení",
       "other": "Smíšený",
       "public": "Zveřejněné zprávy",
       "support": "Podpora",
       "title": "Reporty",
       "trade": "Obchod"
   },
   "game.menu.settings": {
       "block": "Blokovat hráče",
       "changePasswd": "Změnit heslo",
       "delete": "Smazat účet",
       "logins": "Přihlášení",
       "notify": "Oznámení",
       "poll": "Průzkumy",
       "profile": "Profil",
       "push": "iPhone & Android",
       "quickbar": "Editovat rychlý náhled",
       "settings": "Nastavení",
       "ticket": "Dotaz na podporu",
       "title": "Nastavení",
       "toolbar": "Panel nástrojů"
   },
   "game.overview": {
       "beginnerProtection": "Tvá začátečnická ochrana končí {date}",
       "build": "Vystavět budovy",
       "cancelBuild": "Jsi si jistý, že chceš ukončit stavební příkaz ?"
       "classicalOverview": "ke klasickému náhledu vesnice",
       "forAll": "» Použít pro všechny vesnice",
       "forAllConfirm": "Opravdu použít pro všechny vesnice ?",
       "graphicalOverview": "přepnout na grafický náhled vesnice",
       "hideLevels": "Schovat úrovně vesnic",
       "level": "(Level {x}{extra})",
       "prodHour": "{x} za hodinu",
       "prodMinute": "{x} za minutu",
       "prodSecond": "{x} za sekundu",
       "recruit": "» Rekrutovat",
       "reset": "» Resetovat přehledy",
       "resourceLabel1": "Čas stavby: {t}",
       "resourceLabel2": "Čas stavby: {t1} po zkrácení času: {t2}",
       "setDefault": "» Použij jako základní",
       "showAll": "Zobraz všechny miniaplikace",
       "showLevels": "Zobraz úrovně vylepšení"
   },
   "game.overview.widgets": {
       "belief": "Víra",
       "buildqueue": "Fronta staveb",
       "flags": "Vlajky",
       "groups": "Skupimy sdružení",
       "incomingUnits": "Příchozí vojska",
       "loyalty": "Oddanost",
       "newbie": "Začátečniká ochrana",
       "notes": "Poznámky",
       "outgoingUnits": "Tvoje jednotky",
       "prod": "Produkce",
       "secret": "Tajné",
       "summary": "Stavby",
       "units": "Jednotky"
   },
   "game.overviews": {
       "amount": "Počet",
       "noprod": "Žádná produkce",
       "norec": "Žádná rekrutace",
       "teccomplete": "Technologie plně vyzkoumána",
       "villagespersite": "Vesnic na stránku"
   },
   "game.ranking": {
       "pointsPerVillage": "Body na vesnici"
   },
   "game.report": {
       "amount": "Hodnota",
       "attack": "{fromUser} ({fromVillage}) zaútočil na {toVillage}",
       "attacker": "Útočník",
       "badluck": "smůla",
       "defender": "Obránce",
       "from": "z",
       "losses": "Ztráty",
       "loyalty": "Oddanost",
       "loyaltyChange": "Oddanost snížena z <b>{from}<\/b> na <b>{to}<\/b>",
       "luck": "Štěstí útočníka",
       "new": "nový",
       "normalLuck": "štěstí",
       "origin": "originál",
       "received": "Obdrženo",
       "rename": "přejmenovat",
       "selectAll": "vybrat vše",
       "subject": "Předmět",
       "support": "{fromUser} ({fromVillage}) podporuje {toVillage}",
       "target": "cíl",
       "time": "Čas",
       "title": "Oznámení",
       "to": "do",
       "units": "Jednotky",
       "won": "{player} vyhrál",
       "noDefInfo": "Nikdo z tvých jednotek se nevrátil.<br> Žádné informace o síle obrany soupeře nebyly získány"
   },
   "game.report.navi": {
       "all": "Vše",
       "attack": "Útoky",
       "defense": "Obrana",
       "filter": "Filtr/Filtry",
       "forwarded": "Přeposlané",
       "groups": "Ordner",
       "other": "Ostatní",
       "public": "Veřejná",
       "support": "Podpory",
       "trade": "Obchodování"
   },
   "game.title": {
       "attacks": "Příchozí útoky",
       "close": "zavřít",
       "firstVillage": "První vesnice této skupiny",
       "group": "Skupina:",
       "supports": "Příchozí podpory",
       "village": "Vesnice"
   },
   "game.train": {
       "desc": "V tomto přehledu můžeš rekrutovat všechny typy jednotek pokud máš postavené požadované budovy a vyzkoumané technologie.",
       "modeDecommission": "Decommissioning",
       "modeTrain": "Rekrutace",
       "notEnough": "Nedostatek surovin",
       "modeMassrecruitment": "Hromadná rekrutace",
       "modeMassdecomission": "Hromadné vyřazení"
   },
   "game.train.queue": {
       "cancel": "Ukončit",
       "cancelAll": "Ukončit vše",
       "cancelBack": "* (90% surovin se ti vrátí.)",
       "cancelSure": "Chcete opravdu ukončit všechny rekrutace?",
       "cancelTitle": "Ukončit *",
       "completion": "Dokončení",
       "drag": "Můžeš měnit pořadí rekrutace posunutím ukazatelem myši.",
       "duration": "Trvání",
       "next": "další {unit} se naverbuje za :",
       "train": "Rekrutace"
   },
   "game.unit": {
       "attackStrength": "Útočná síla",
       "notAvailable": "Rekrutovat",
       "recruit": "Rekrutovat",
       "capacity": "Nedostatek místa",
       "combatValues": "Válečné statistiky",
       "defenseArcher": "Obrana lučišníků",
       "defenseCav": "Obrana lehké kavalerie",
       "defenseGeneral": "Celková obrana",
       "researchCosts": "Výzkum stojí",
       "techLevel": "Úroveň výzkumu",
       "researchTime": "Délka zkoumání",
       "recruitStarted": "Rekrutace spuštěna",
       "requirements": "Požadavky",
       "alreadyResearched": "Již vyzkoumáno",
       "decommission": "Decomission"
   },
   "game.village": {
       "name": "{user} vesnice",
       "nameLeft": "Vesnice barbarů",
       "specialChars": "sxz",
       "usernameNormal": "{user}",
       "usernameSpecial": "{user}"
   },
   "index": {
       "availableWorlds": "Otevřené světy",
       "forgotPassword": "Ztracené heslo\/Změna hesla",
       "imageTitle": "Divoké kmeny",
       "login": "Přihlášení",
       "logout": "Odhlášení",
       "password": "Heslo",
       "register": "Registrujte se nyní!",
       "stayLoggedIn": "Zůstat přihlášen",
       "title": "Divoké kmeny - Private server",
       "twlan": "Divoké kmeny",
       "twlanLink": "127.0.0.1",
       "username": "Uživatel",
       "wrongIP": "Hrát může hráč pouze v lokální síti!"
       "activeWorlds": "Aktivní svě",
       "followUs": "Následuj nás na :",
       "loginTitle": "Vítej {user}, na kterém serveru bys chtěl hrát?"
   },
   "join": {
       "description": "Popis:",
       "join": "Připojit se",
       "registerDeactivated": "Připojení k tomuto světu již bylo ukončeno.",
       "settings": "{t} Nastavení {world}",
       "title": "Připoj se",
       "wannaJoin": "Chceš se připojit na {world}?",
       "worldFull": "Na tento server se nelze připojit, dosaženo maxima hráčů."
   },
   "knight": {
       "archer": "Nimrodův dlouhý luk",
       "axe": "Thorgardova bitevní sekera",
       "catapult": "Alethein oheň",
       "heavy": "Baptistův prapor",
       "light": "Mieszkovo kopí",
       "marcher": "Nimrodův složený luk",
       "ram": "Carolův jiterní řemdih",
       "snob": "Vascovo žezlo",
       "spear": "Halapartna z Guan Yu",
       "sword": "Paracelsiův dlouhý meč"
       "noItem": "Bez předmětu"
       "items": "Předměty",
       "nothing": "Bez předmětu",
       "spy": "Kaleidův dalekohled",
   },
   "knightItemsDesc": {
       "archer": "Zvyšuje obrannou sílu lučišníků o %def.",
       "axe": "Zvyšuje sílu útoku sekerníků o %atk a sílu obrany o  %def.",
       "catapult": "zvyšuje obrannou sílu katapultů o %special",
       "heavy": "Zvyšuje útočnou sílu těžké kavalerie o %atk a obrannou sílu o  %def.",
       "light": "Zvyšuje útočnou sílu lehké kavalerie o %atk a obrannou sílu o %def.",
       "marcher": "Zvyšuje útočnou sílu lučišníků na koni o %atk a obrannou sílu o %def.",
       "ram": "Zvyšuje poškození beranidel o %special",
       "snob": "Tví šlechtici budou ubírat nejméně %special oddanosti.",
       "spear": "Zvyšuje útočnou sílu kopiníků o %atk a obrannou sílu o %def.",
       "spy": "Špehové vyšpehují i jednotky mimo vesnici obránce.",
       "sword": "Zvyšuje útočnou sílu šermířů o %atk a obrannou sílu o %def."
   },
   "lang": {
       "arr": "Pirate",
       "ch": "Swiss german",
       "de": "German",
       "en": "English"
   },
   "login":
       "invalidAccount": "Účet neexistuje",
       "invalidWorld": "Chybný svět",
       "undefined": "Žádná data",
       "wrongPassword": "Chybné heslo"
   },
   "logout": {
       "index": "{t} Domovská stránka",
       "message": "Díky za návštěvu!",
       "over": "Odhlášení bylo úspěšné",
       "title": "Odhlášení"
   },
   "menu": {
       "admin": "Admin Panel",
       "pma": "phpMyAdmin",
       "rounds": "Kola",
       "rules": "Pravidla",
       "stats": "Statistika"
   },
   "news": {
       "format": "d.m.y H:i"
   },
   "register": {
       "failure": "Chyba při registraci!",
       "name": "Uživatel",
       "nameInvalid": "Chybné jméno!",
       "nameMissing": "Uživatel není zadán!",
       "nameTaken": "Vámi zadané uživatelské jméno je již použito!",
       "nameTooLong": "Jméno může mít maximálně 50 znaků!",
       "nameTooShort": "Jméno musí mít minimálně 4 znaky!",
       "password": "Heslo",
       "passwordConfirm": "Kontrolní heslo",
       "passwordEqualsName": "Heslo nemůže být stejné jako uživatelské jméno!",
       "passwordMissing": "Heslo nezadáno!",
       "passwordTooLong": "Heslo může mít maximálně 50 znaků!",
       "passwordTooShort": "Heslo musí mít minimálně 4 znaky!",
       "passwordsDontMatch": "Heslo musí být zadáno shodně.",
       "register": "Registrace",
       "title": "Registrace"
   },
   "sidWrong": {
       "content": "Vaše sezení uplynulo. Prosím přihlašte se zde {link}.",
       "index": "Domovská stránka",
       "link": "{t} Domovská stránka",
       "max": "Nejsi součástí 25-ti hráčů tohoto světa a proto není možné na tomto světě hrát.",
       "title": "Sezení uplynulo",
       "title2": "Sezení nemůže být vytvořeno."
   },
   "time": {
       "days": "dny",
       "ident": "v",
       "identDay": "v",
       "identNoun": "<span class=\"empty\"><\/span>",
       "onDay": "v {day}",
       "onTime": "{day} v {time}",
       "today": "dnes",
       "tomorrow": "zítra"
   },
   "unitArcher": {
       "desc": "Lučistníci jsou velmi dobrá obranná jednotka. Jejich šípy se dostanou i přes nejtvrdší štíty.",
       "name": "Lučištník",
       "plural": "Lučistníci",
       "short": "Lučistníci"
   },
   "unitAxe": {
       "desc": "Sekerníci jsou dobří útočníci. Avšak v obraně nejsou nejlepší.",
       "name": "Sekerník",
       "plural": "Sekerníci",
       "short": "Sekerníci"
   },
   "unitCatapult": {
       "desc": "Katapulty jsou výborné na níčení nepřátelských budov.",
       "name": "Katapult",
       "plural": "Katapulty",
       "short": "Katapult"
   },
   "unitHeavy": {
       "desc": "Těžká kavalerie jsou tví elitní bojovníci. Mají šlechtické meče a štíty šermířů.",
       "name": "Těžká kavalerie",
       "plural": "Těžká kavalerie",
       "short": "Těžká kavalerie"
   },
   "unitKnight": {
       "desc": "Paladin je základní jednotkou každé silné armády. Každý hráč může vlastnit pouze jednoho.",
       "name": "Paladin",
       "short": "Paladin"
   },
   "unitLight": {
       "desc": "Lehcí kavaléristé jsou praktičtí v útoku, jsou rychlí a unesou hodně surovin.",
       "name": "Lehká kavalerie",
       "plural": "Lehká kavalerie",
       "short": "Lehká kavalerie"
   },
   "unitMarcher": {
       "desc": "Lučistníci na koni jsou skvělí na zabití lučišníků na hradbách obránce.",
       "name": "Lučištník na koni",
       "plural": "Lučistníci na koni",
       "short": "Lučištník na koni"
   },
   "unitMilitia": {
       "name": "Domobrana"
   },
   "unitMovement": {
       "attack": "Útok na {to}",
       "back": "Návrat útoku z {to}",
       "cancel": "Zrušený útok z {from}",
       "otherBack": "Vráceno {to}",
       "return": "Návrat z {from}",
       "support": "Podpora pro {to}"
   },
   "unitRam": {
       "desc": "Beranidla jsou dobrá na níčení nepřátelských hradeb v doprovodu útočných jednotek.",
       "name": "Beranidlo",
       "plural": "beranidla",
       "short": "Beranidlo"
   },
   "unitSnob": {
       "desc": "Šlechtic snižuje oddanost v nepřátelských vesnicích. Jestliže oddanost vesnice klesne na 0 obsadil jsi ji. Cena každého šlechtice je vyšší podle počtu vytvořenných šlechticů a obsazených vesnic.",
       "name": "Šlechtic",
       "plural": "Šlechticové",
       "short": "Šlechtic"
   },
   "unitSpear": {
       "desc": "Kopiníci jsou nejzákladnější jednotkou. Jsou dobří v obraně proti lehké kavalerii.",
       "name": "Kopiník",
       "plural": "Kopiníci",
       "short": "Kopiník"
   },
   "unitSpy": {
       "desc": "Špehové ti pomáhají získat drahocenné informace o nepříteli.",
       "name": "Špeh",
       "plural": "Špehové",
       "short": "Špehové"
   },
   "unitSword": {
       "desc": "Šermíř je velice efektivní obranná jednotka, má pomalý pohyb.",
       "name": "Šermíř",
       "plural": "Šermíři",
       "short": "Šermíř"
   }
}
Reply
#2
Syntax error:

Code:
      "wood": "Dřevo",",
Reply
#3
(25.02.2016, 18:50)Molt Wrote: Syntax error:

Code:
      "wood": "Dřevo",",

Thanks very much , i want to join yours dev team , to translate updates into czech , cant i ?
Reply
#4
I have repair more than 20 mistakes like that , cause the console with the browser shows me the same error message

There is repaired code :

Code:
{
"admin": {
       "adminPanel": "Administrační Panel",
       "configEditor": "Editor konfigurace",
       "logout": "Odhlášení",
       "mainFunctions": "Menu",
       "title": "Administrační panel",
       "insufficientPermissions": "Nedostatečná práva!",
       "adminTaskStatus": "{tasks} administrátorský úkol ve frontě - aktuální úkol : {task} <b>({progress})<\/b>",
       "fileNotFound": "Složka nenalezena: {path}",
       "actions": "Akce",
       "edit": "Upravit",
       "delete": "Smazat",
       "chooseAction": "Vyber akci",
       "cancel": "Ukončit"
},
   "admin.configeditor": {
       "confignotfound": "Konfigurační soubor pro editor konfigurace nenalezen",
       "confirm": "Jste si jistí?",
       "defaultWorld": "Přednastavená konfigurace světa",
       "deleteworld": "Smazat svět",
       "entername": "Vložte jméno nového světa:",
       "global": "Globální konfigurace",
       "invalidinput": "Vaše data jsou krátká nebo nekorektní",
       "mkdir": "Adresář nelze vytvořit!",
       "newworld": "Vztvořit nový svět",
       "reload": "Obnovit",
       "rmdir": "Adresář nelze smazat!",
       "save": "Uložit nastavení",
       "saved": "Nastavení uloženo!",
       "standard": "Přednastavené hodnoty",
       "title": "Editor konfigurace",
       "warningNoDefaultValues": "Přednastavená konfigurace nenalezena.",
       "world": "Konfigurace světa",
       "worldcreated": "Svět byl vytvořen. Nyní jej můžete nakonfigurovat jako každý jiný svět.",
       "worlddeleted": "Svět byl smazán.",
       "worldexists": "Svět již existuje!"
   },
   "admin.configeditor.types": {
       "buildings": "Konfigurace budov",
       "units": "Konfigurace jednotek"
   },
   "admin.login": {
       "default": "Vaše heslo je stále výchozí! <b>(editme)<\/b>",
       "fail": "Špatné heslo!",
       "login": "Uživatel",
       "password": "Heslo"
   },
   "admin.manageVillages": {
       "createAbandoned": "Vytvořit opuštěnou vesnici",
       "unitAmount": "Počet jednotek",
       "generalSettings": "Generální nastavení",
       "villageAmount": "Počet vesnici",
       "createVillages": "Vytvořit vesnice"
   },},
   "admin.nav": {
       "dashboard": "Přehled",
       "worlds": "Světy",
       "create": "Vytvořit",
       "players": "Hráči",
       "global": "Globalně",
       "adminer": "Admin",
       "villages": "Vesnice",
       "edit": "Upravit",
       "delete": "Smazat",
       "subnode": "{parent} - {child}"
   },
   "admin.world": {
       "generalInfo": "Generální informace",
       "players": "Hráči"
   },
   "admin.world.managePlayers": {
       "name": "Jméno hráče",
       "rank": "Rank",
       "points": "Body",
       "villages": "Vesnice",
       "ally": "Kmen",
       "playerNotFound": "Hráč nenalezen!",
       "moveUserNotFound": "Zadaný uživatel '{player}' nenalezen!",
       "deletePlayer": "Smazat hráče",
       "villageHandleQuestion": "Co se může stát s vesnicemi hráče?",
       "transferToPlayer": "Předat hráči vesnici",
       "makeBarbarians": "Zbarbařit vesnici"
   },
   "building": {
       "level": "Úroveň {x}",
       "noLevel": "není postaveno"
   },
   "buildingBarracks": {
       "description": "V kasárnách lze rekrutovat pěchotu. Čím vyšši je stupeň, tím rychleji se rekrutují.",
       "name": "Kasárna"
   },
   "buildingChurch": {
       "description": "Kostel poskytuje tvému obyvatelsvu víru. Pokud vojsko bojuje ve víře je jeho účinnost 100% místo 50%.",
       "name": "Kostel"
   },
   "buildingChurchF": {
       "description": "První kostel poskytuje tvému obyvatelsvu víru. Pokud vojsko bojuje ve víře je jeho účinnost 100% místo 50%. První kostel je prvotně vystaven v první vesnici a může být jen jeden.",
       "name": "První kostel"
   },
   "buildingFarm": {
       "description": "Selský dvůr zásobuje tvé vojáky potravou. Bez rozšíření selského dvora nemůže tvá vesnice růst. Čím vyšší úroveň, tím více vojáků zásobí.",
       "name": "Selský dvůr"
   },
   "buildingGarage": {
       "description": "V dílně se staví beranidla a katapulty. Čím vyšši je stupeň, tím rychleji se staví.",
       "name": "Dílna"
   },
   "buildingHide": {
       "description": "Suroviny uložené ve skrýši nemuhou být drancovány nepřáteli. Čím vyšši úroveň, tím více surovin je před nepřáteli uschováno. Dokonce ani špehové nevidí tyto suroviny.",
       "name": "Skrýš",
       "currentSize": "Aktuální kapacita",
       "marketPlunder": "Nabídky na tržišky mohou být vyrabovány.",
       "plunderRes": "Vyrabovatelné suroviny",
       "sizeAtLevel": "Velikost na úrovni {lvl}",
       "size": "Aktuální velikost"
   },
   "buildingIron": {
       "description": "V železném lomu tví pracovníci těží rudu, ze které získáváš železo potřebné pro rekrutaci vojáků. Čím vyšší úroveň, tím více železa se těží.",
       "name": "Železný důl"
   },
   "buildingMain": {
       "ajaxBuild": "Budova byla přidána do fronty.",
       "ajaxNoBuilding": "Žádná budova!",
       "build": "Postavit",
       "buildTime": "Čas stavby",
       "buildTo": "Rozšířit na uroveň {x}",
       "building": "Budovy",
       "cancel": "Zrušit",
       "cannotBuild": "Nelze postavit v této vesnici",
       "change": "Změnit",
       "changeName": "Změint název vesnice",
       "changeOrder": "Zde můžete měnit pořadí stavební fronty přetažením na požadované místo myší.",
       "costs": "Požadavky",
       "description": "V hlavní budově můžete stavět nové budovy nebo zvyšovat úroveň stávajících. Čím vyšši je úroveň hlavní budovy tím rychleji probíhá stavba ostatních. Pokud hlavní budova dosáhne stupně 15, budete moct budovy demolovat.",
       "destroy": "Demolovat",
       "destroyLevel": "Demolovat o jeden stupeň",
       "destroyTime": "Čas demolice",
       "eventBuilding": "Stavební příkaz",
       "eventCancel": "Zrušení",
       "eventFinish": "Dokončení",
       "eventTime": "Trvání",
       "farmTooSmall": "Selský dvůr je malý",
       "forgetIt": "Výroba vyžaduje zdroje",
       "fullyBuilt": "Budova je kompletně vystavěna",
       "fullyDestroyed": "Budova nemůže být dále demolována",
       "hideCompleted": "Skrýt dostavěné budovy",
       "levelDestroy": "Stupeň demolice",
       "modeBuild": "Postavit",
       "modeDestroy": "Demolice",
       "name": "Hlavní budova",
       "nameTooShort": "Jméno vesnice musí mít alespoň 3 znaky",
       "noDestroy": "Budovy nelze demolovat!",
       "orderSuccess": "Budova byla přidána do fronty.",
       "queueBuild": "Výstavba bude vyžadovat více surovin. Chcete přidat tuto výstavbu ?",
       "queueInfo": "Dodatečné náklady na další stupeň ve stavební frontě: {x}",
       "queueText": "Neexistuje žádná náhrada zvýšených nákladů, které byly použity k zařazení budovy do fronty",
       "requirements": "Požadavky",
       "requirementsNot": "Požadavky nejsou splněny",
       "requires": "Zapotřebí:",
       "storageTooSmall": "Skladiště je malé",
       "storageTooSmallQueue": "Skladiště je malé pro výstavbu ve frontě",
       "tooFewRes": "Zdroj k dispozici {when}",
       "tooFewResQueue": "Nedostatek prostředků pro přidání do fronty",
       "tooLate": "Pozdě",
       "unknownBuilding": "Tato budova neexistuje."
       "unmet": "Není k dispozici"
   },
   "buildingMarket": {
       "description": "Na tržišti můžeš obchodovat s ostatními hráči.",
       "name": "Tržiště"
   },
   "buildingPlace": {
       "all": "Vše",
       "arrival": "Příchod",
       "arrivalIn": "Příchod za",
       "attack": "Zaútočit",
       "attacker": "Útočník",
       "attackingArmy": "Útočník",
       "church": "Kostel",
       "defender": "Obránce",
       "defendingArmy": "Obránce",
       "description": "Na nádvoří shromažďuješ své bojovníky. Zde jim zadáváš příkazy.",
       "duration": "Doba trvání",
       "losses": "Ztráty",
       "moral": "Morálka",
       "name": "Nádvoří",
       "simulator": "Simulátor",
       "support": "Podpořit",
       "target": "Cíl",
       "total": "Celkem",
       "units": "Jednotky",
       "wall": "Hradby",
       "withdraw": "Odvolat",
       "believing": "Věřící",
       "calculate": "Spočítat",
       "catapult": "Úroveň cíle katapultů",
       "catapultDamage": "Poškození způsobené katapulty",
       "command": "Zadej příkazy",
       "damagedWall": "Hradby byly poškozeny z úrovně <b>{before}<\/b> na úroveň <b>{after}<\/b>",
       "errorNoTroops": "Nezvoleny žádné jednotky",
       "confirmAttack": "Potvrď útok na {name}",
       "confirmSupport": "Potvrď podporu pro {name}",
       "damagedBuilding": "budova byla poškozena z úrovně <b>{before}<\/b> na úroveň <b>{after}<\/b>",
       "defenderBonus": "100% obranná výhoda",
       "errorInvalidTarget": "Cíl útoku neexistuje",
       "errorNoTarget": "Zadej souřadnice, kam chceš své jednotky poslat",
       "errorNotEnoughTroops": "Není k dispozici dostatek jednotek",
       "foreignCommands": "Nepřátelské příkazy",
       "fromThisVillage": "Z této vesnice",
       "luck": "Štěstí (od -25% do 25%)",
       "moralCalc": "Kalkulátor morálky",
       "ramDamage": "Škody způsobené beranidly",
       "resetAttacker": "Vynuluj útočníka",
       "resetDefender": "Vynuluj obránce",
       "night": "Noc",
       "ownCommands": "Vlastní příkazy",
       "sendback": "Poslat zpět",
       "some": "Nějaké",
       "troopMovements": "Pohyby jednotek",
       "troopsOtherVillages": "Jednotky v ostatních vesnicích"
   },
   "buildingPlaceNavi": {
       "command": "Příkazy",
       "secrets": "Tajemství",
       "sim": "Simulátor",
       "templates": "Vojenské předlohy",
       "units": "Jednotky"
   },
   "buildingRes": {
       "prod": "Produkce",
       "baseProd": "Základní produkce",
       "currentProd": "Aktuální produkce",
       "amountPerHourLvl": "Počet surovin získaných za hodinu na úrovni {lvl}",
       "amountPerHour": "Počet surovin získaných za hodinu"
   },
   "buildingSmith": {
       "costs": "Požadavky",
       "description": "V kovárně se zkoumají a vylepšují zbraně. Vyšší stupeň umožňuje výzkum lepších zbraní a snižuje čas jejich výzkumu.",
       "eventTime": "Doba trvání",
       "name": "Kovárna"
       "eventCancel": "Ukončit",
       "eventFinish": "Dokončeno",
       "research": "Vyzkoumat",
       "eventResearch": "Vyzkoumat",
       "researchConditionsUnmet": "Požadavky na budovy nesplněny",
       "technology": "techonologie",
       "completlyResearched": "Všechny techonologie vyzkoumány",
       "errorMaxLevel": "Dosaženo maximální úrovně techonologie"
   },
   "buildingSnob": {
       "actionCreateCoin": "Vyraz minci",
       "coinMinted": "Vyrazil jsi zlatou minci",
       "coinsPlural": "Mince",
       "coinsSingular": "Mince",
       "createCoins": "Vyraz zlatou minci",
       "created": "Vyrazil jsi {x} zlatých mincí!",
       "description": "V panském dvoře můžeš rekrutovat šlechtice, ten pak může obsazovat vesnice.",
       "farmTooSmall": "Málo místa v selkém dvoře",
       "name": "Panský dvůr",
       "overall": "Overall",
       "resAvailable": "Suroviny jsou k dispozici",
       "alreadyCreated": "Dosáhl jsi maxima počtu šlechticů {x}",
       "amountCreatable": "Počet šlechticů, který může být vytvořen",
       "amountEnnobled": "Počet dobytých vesnic",
       "amountStillProducable": "Můžeš ještě vytvořit",
       "currentAmount": "Aktuální počet šlechticů",
       "currentLimit": "Aktuální limit šlechticů",
       "currentProdAmount": "Šlechtic se vytváří",
       "limit": "Limit šlechticů",
       "stillMissing": "Stále lze vytvořit {x} šlechticů",
       "coinHint": "Na vytvoření dalšího šlechtice potřebuješ vyrazit zlaté mince. Čím více jich máš , tím více můžeš obsadit vesnic.",
       "limitReached": "Nemůže být vytvořeno více šlechticů",
       "doCreateHeader": "Vytvořit",
       "resEnough": "Máš dostatek surovin",
       "storageToosmall": "Skladiště je příliš malé",
       "choseAmount": "Zvol počet",
       "doCreate": "Vytvořit jednotku"
   },
   "buildingSnobNavi": {
       "coin": "Vyrazit zlaté mince",
       "train": "Vytvořit"
   },
   "buildingStable": {
       "description": "Ve stáji se rekrutují jezdci. Čím vyšši je stupeň, tím rychleji se rekrutují.",
       "name": "Stáj"
   },
   "buildingStatue": {
       "description": "U sochy vzdávají vesničané poctu tvému paladinovi. Pokud tvůj paladin padne, můžeš jednoho pojovníka povýšit na paladina.",
       "doCancel": "Ukončit",
       "modeIndex": "Paladin",
       "modeInventory": "Inventář",
       "name": "Socha",
       "palaName": "Jméno",
       "doRecruit": "Rekrutovat",
       "duration": "Trvání",
       "findingProgress": "Kolik procent máš do získání dalšího předmětu:",
       "finish": "Hotovo",
       "inventoryDes": "Předměty mají efekt pouze pokud je s nimi paladin vybaven.",
       "need": "Požadavky",
       "palaAtt": "%p útočí na %v.",
       "palaDoRename": "přejmenovat",
       "palaExists": "Každý hráč může vlastnit pouze jednoho paladina",
       "palaIdle": "%p se nachází ve vesnici %v.",
       "palaMove": "» Přesuň paladina do této vesnice",
       "palaMoving": "%p se pohybuje do vesnice %v. Dorazí: %t",
       "palaNameError": "Jméno paladina musí být od 3 do 50 znaků",
       "palaRename": "Přejmenuj si paladina",
       "palaReturn": "%p se vrací z vesnice %v.",
       "palaSupp": "%p podporuje vesnici %v.",
       "recruit": "Rekrutovat",
       "thisVillage1": "tato vesnice",
       "thisVillage2": "tato vesnice",
       "time": "Čas",
       "unit": "Jednotka",
       "yourPala": "Tvůj paladina",
       "create": "Rekrutuj paladina",
       "cancelInfo": "90% surovin ti bude navráceno",
       "cancel": "Ukončení",
       "amount": "Ve vesnici\/Celkem",
       "allItemsFound": "Tvůj paladin nalezl všechny předměty."
   },
   "buildingStone": {
       "description": "V lomu tví pracovníci těží hlínu, která je zapotřebí pro výstavbu budov. Čím vyšší úroveň, tím více hlíny těží.",
       "name": "Lom na těžbu hlíny"
   },
   "buildingStorage": {
       "capacity": "Kapacita skladu",
       "description": "Skladiště uchovává tvé suroviny. Čím vyšší úroveň skladiště tím více můžeš skladovat surovin.",
       "full": "plné",
       "name": "Skladiště",
       "tableHead": "Skladiště je plné",
       "capacityAtLevel": "Kapacita skladiště na další úrovni",
       "currentCapacity": "Kapacita skladiště na této úrovni",
       "amountPerRes": "Jednotek surovin",
       "timeDescription": "Čas (hh:mm:ss)",
       "isFull": "Skladiště je plné. Nemůže skladovat další suroviny!"
   },
   "buildingWall": {
       "basicDefense": "Základní obrana",
       "description": "Opevnění chrání tvoji vesnici proti nepřátelům. Čím vyšší úroveň, tím vyšší je základní obrana tvé vesnice. To také zvyšuje obranou sílu vojska ve tvé vesnici.",
       "name": "Opevnění",
       "defensiveBonus": "Obranný bonus"
   },
   "buildingWood": {
       "description": "Mimo tvou vesnici v temných lesích tvoji dřevorubci kácejí masivní stromy, aby si mel dostatek dřeva, které je potřebné pro budovy a zbraně. Čím vyšší úroveň, tím více dřeva se těží.",
       "name": "Dřevorubec"
   },
   "createVillage": {
       "creationFailed": "Vesnice nemůže být vytvořena.",
       "dally": "V centru kmene",
       "description": "V které oblasti chcete vytvořit novou vesnici?",
       "dno": "Severovýchod",
       "dnw": "Severozápad",
       "drandom": "Náhodné",
       "dso": "Jihovýchod",
       "dsw": "Jihozápad",
       "noDirection": "Oblast nezadána.",
       "noRestart": "Nelze vytvořit více vesnic.",
       "submit": "Potvrdit",
       "title": "Vytvořit novou vesnici"
   },
   "error": {
       "technical": "Nastala technická závada, informuj nás prosím na email : demjancukmichal@gmail.com"
   },
   "game": {
       "None": "Žádné výsledky",
       "booty": "Kořist",
       "buddies": "Přátelé",
       "cancel": "Zrušit",
       "confirm": "Potvrdit",
       "costs": "Náklady",
       "current": "Aktuální",
       "date": "d.m.Y",
       "edit": "editovat",
       "errorWorld": "Svět {world} neexistuje!",
       "genTime": "generováno {time} ms",
       "iron": "Železo",
       "ok": "OK",
       "options": "Možnosti",
       "overdue": "Zpoždění",
       "points": "Body",
       "totalPoints": "Body celkem",
       "population": "Populace",
       "preview": "Náhled",
       "resources": "Suroviny",
       "save": "Uložit",
       "send": "Poslat",
       "servertime": "Serverový čas:",
       "speed": "Rychlost",
       "stone": "Hlína",
       "storage": "Kapacita skladiště",
       "support": "Podpora",
       "text": "Text",
       "time": "H:i:s",
       "microtime": "H:i:s:u",
       "unit": "Jednotka",
       "village": "Vesnice",
       "wood": "Dřevo",
       "chose": "Vyber",
       "decimalDelimeter": ".",
       "important": "Důležité",
       "inVillage": "Ve vesnici\/Celkem",
       "notexist": "{user} neexistuje!",
       "onLevel": "Na úrovni {level}",
       "page": "Strana",
       "thousandDelimeter": "'",
       "vote": "hlasovat",
       "votes": "hlasy",
       "name": "jméno",
       "rank": "rank",
       "globalRank": "Globální hodnocení",
       "villages": "Vesnice",
       "yes": "Ano",
       "birthday": "Narozeniny",
       "banned": "Zabanován",
       "basedOn": "Založeno na",
       "version": "Verze",
       "search": "Vyhledat"
   },
   "game.ally": {
       "accept": "Souhlasím",
       "alreadyexists": "Tento název je použit jiným kmenem.",
       "announcement": "Interní oznámení",
       "confirmLeave": "Opravdu chcete opustit kmen?",
       "date": "Datum",
       "defaultAnnouncement": "Pokud máte otázky, kontaktujte [player={owner}][\/player][br][br][i]Tento text může být změněn vůdcem kmene.[\/i]",
       "defaultDescription": "Jestliže máte otázky, kontaktujte [player={owner}][\/player].[br][br][i]Tento text může být změněn vůdcem kmene.[\/i]",
       "doFound": "Stanovit kmen",
       "enter": "Pro vstup do kmene musíš mít pozvánku..",
       "event": "Událost",
       "expression": "Zkratka",
       "invalidinput": "Chybný vstup",
       "invitations": "Pozvánky",
       "leave": "Opustit kmen",
       "max": "Ne víc než {max} dopisů",
       "nameOfTribe": "Název kmene",
       "notfound": "Kmen neexistuje",
       "reasons": "Stabilizovat",
       "reject": "Zamítnout",
       "tribe": "Kmen",
       "description": "Popis",
       "application": "Žádosti",
       "mayApply": "Hráči mohou požádat",
       "applyTemplate": "Vzor",
       "disband": "Uzavřený nábor",
       "disbandConfirm": "Opravdu chcete uzavřít žádosti do tvého kmene?",
       "coatOfArms": "Coat of arms"
   },
   "game.ally.diplomaty": {
       "alreadyrelation": "Již existuje diplomacie s tímto kmenem",
       "end": "Zrušit",
       "enemy": "Nepřátelé",
       "head": "Na této stránce jsou podávány informace o vztazích s ostatními kmeny. Nastavení jsou <strong>nezávazná<\/strong> barevně budou označeny na mapě. Stav je viditelný pouze pro členy kmene. Nastavení může změnit jen diplomat.",
       "nap": "Dohoda o neutočení (DoN)",
       "new": "Přidat vztahy",
       "partner": "Spojenci",
       "tag": "Kmenový tag"
   },
   "game.ally.events": {
       "1": "Kmen vytvořen hráčem {fromPlayer}.",
       "2": "{fromPlayer} změnil interní oznámení.",
       "3": "Kmen navázal spojenectví s {toTribe}.",
       "4": "Kmen má nyní Dohodu o Neútočení s kmenem {toTribe}.",
       "5": "Kmem je nepřítelem kmene{toTribe}.",
       "6": "{toPlayer} byl pozván od {fromPlayer}.",
       "7": "{fromPlayer} změnil popis kmene.",
       "8": "Pozvání pro hráče{toPlayer} bylo zrušeno {fromPlayer}.",
       "9": "{fromPlayer} změnil práva a popis hráči{toPlayer}.",
       "10": "{fromPlayer} opustil kmen.",
       "11": "{fromPlayer} odmítl žádost hráče {toPlayer}.",
       "12": "{fromPlayer} změnil popis kmene.",
       "13": "{fromPlayer} vstoupil do kmene.",
       "14": "{fromPlayer} odmítl pozvání.",
       "666": "Kmen zrušil vztah s {toTribe}."
   },},
   "game.ally.forum": {
       "add": "přidat",
       "author": "Autor",
       "chooseAll": "vybrat všechny",
       "close": "zavřít",
       "confirm": "Potvrdit",
       "confirmDeleteThread": "Jsi si jistý, že chceš smazat toto téma?",
       "confirmDeleteThreads": "Jsi si jistý, že chceš smazat tyto témata?",
       "create": "Vytvořit",
       "createNewpoll": "Vytvořit nové fórum",
       "createNewthread": "Vytvořit nové téma",
       "delete": "smazat",
       "edit": "upravit",
       "editedBy": "Naposledy upravil",
       "endPollAfter": "Možnost hlasovat vyprší ",
       "forum": "Fórum",
       "isClosed": "uzavřené",
       "isRead": "Přečíst",
       "lastPost": "Poslední strana",
       "markallasread": "Označit všechna fóra za přečtená",
       "markasread": "Označit fórum za přečtené",
       "modify": "upravit",
       "move": "posunout",
       "newpoll": "Nové fórum",
       "newthread": "Nové téma",
       "open": "otevřít",
       "poll": "téma",
       "question": "otázka",
       "replies": "Odpovědi",
       "reply": "Odpovědět",
       "showResults": "Zobrazit výsledky před koncem hlasování",
       "title": "Název",
       "topics": "Téma",
       "vote": "hlasovat"
   },
   "game.ally.forum.admin": {
       "access": "Přístup",
       "accessToThisForum": "Přístup do tohoto fóra",
       "action": "akce",
       "addTribes": "Přidat kmen",
       "createNew": "Vytvořit nové fórum",
       "forumName": "Jméno fóra",
       "loading": "Načítání",
       "modifyableOrder": "Můžeš měnit pořadí fór (použij myš)",
       "notYetConfirmed": "Kmen ještě nepřijal sdílené fórum",
       "rename": "přejmenovat",
       "visibility": "viditelnost"
   },
   "game.ally.forum.type": {
       "private": "Tajné",
       "public": "Veřejné",
       "trusted": "Skryté fórum"
   },
   "game.ally.invite": {
       "invitations": "Pozvánky",
       "invite": "Pozvat",
       "name": "Jméno",
       "not": "Hráč neexistuje",
       "notagain": "Tento hráč již pozvánku obdržel.",
       "redraw": "Zrušit",
       "selfnot": "Nelze pozvat sám sebe."
   },
   "game.ally.members": {
       "founder": "Zakladatel",
       "lead": "Vůdce",
       "invite": "Pozvat",
       "diplomacy": "Ukončit",
       "massMail": "Hromadná zpráva",
       "forumMod": "Moderátor interního fóra",
       "internalForum": "Interní fórum",
       "trustedMember": "Čestný člen",
       "chooseAction": "Vybrat akci...",
       "rights": "Práva a tituly",
       "kick": "Vyhodit",
       "editRights": "Upravit práva",
       "status": "Status",
       "active": "Aktivní",
       "saveRights": "Uložit práva",
       "modifyPermissions": "Změnit práva hráči {player}",
       "permissionDesc": "Zde můžeš nastavit práva hráčům z tvého kmene. Větší práva by měla být dána hráčům, kterým plně důvěřujete.",
       "founderDesc": "Nastavit práva zakladatele. Zakladatel může změnit popis kmene, může jej zrušit nebo přejmenovat, změnit domovskou stránku , spravovat fóra a jmenovat ostatní hráče zakladatelem.",
       "leadDesc": "Vůdce může měnit vlastnosti kmene, diplmatické vztahy kmene a zvát a vyhazovat hráče kmene , může též nastavovat práva hráčům.",
       "title": "Přezdívka",
       "externalTitle": "Kmenový status může vidět kdokoliv i mimo kmen",
       "titleInally": "Kmenový status"
   },
   "game.ally.navi": {
       "contracts": "Diplomacie",
       "forum": "Kmnenové fórum",
       "introIgm": "Vítejte",
       "invite": "Rekrutace",
       "members": "Členové",
       "overview": "Přehled",
       "profile": "Profil",
       "properties": "Vlastnosti",
       "reservations": "Pánovač šlechty",
       "wars": "Války"
   },
   "game.ally.profile": {
       "properties": "Vlastnosti",
       "memberCount": "Počet členů",
       "pointsBest40": "Body 40 nejlepších v kmenu",
       "pointsPerPlayer": "Body na hráče",
       "pointsOverall": "Celkem bodů",
       "pointsAverage": "Průměrně bodů",
       "defeatedEnemies": "Poraženo nepřátel",
       "members": "Členové",
       "startpage": "Domovská stránka",
       "irc": "IRC-Kanál"
   },
   "game.bbcode": {
       "address": "Adresa",
       "ally": "Kmen",
       "bold": "Tučné",
       "color": "Barva",
       "coords": "Koordináty",
       "italic": "Kurzíva",
       "main": "Budova",
       "picture": "Obrázek",
       "player": "Hráč",
       "quote": "Citace",
       "report": "Oznámení",
       "size": "Velikost fontu",
       "spoiler": "Rozbalit",
       "strikethrough": "Přeškrnuté",
       "table": "Seznam",
       "underline": "Dle žebříčku",
       "units": "Jednotka"
       "verySmall": "Velmi malé",
       "small": "Malé",
       "normal": "Normální",
       "large": "Velké",
       "veryLarge": "Velmi velké"
   },
   "game.error": {
       "methodNotFound": "\"{controller}\" nemá funkci volající \"{method}\".<br><h1>Informuj nás prosím na demjancukmichal@gmail.com</h1>",
       "pageNotFound": "Stránka \"{page}\" nebyla nalezena.<br><h1>Informuj nás prosím na demjancukmichal@gmail.com</h1>",
       "pageNotValid": "\"{controller}\" nemůže být inicializován.<br><h1>Informuj nás prosím na demjancukmichal@gmail.com</h1>",
       "viewNotFound": "Šablona \"{page}\" nebyla nalezena.<br><h1>Informuj nás prosím na demjancukmichal@gmail.com</h1>"
   },
   "game.groups": {
       "all": "všechny",
       "create": "Vytvořit skupinu",
       "delete": "Smaza skupinu",
       "edit": "Spravovat skupiny",
       "erroralready": "Skupina s tímto jménem již existuje.",
       "nogroups": "Nezadáno jméno skupiny",
       "noun": "Skupiny",
       "rename": "Přejmenovat skupinu",
       "applyGroups": "Použít skupinu",
       "assignedGroups": "Skupiny"
   },
   "game.mail": {
       "msgs": "Zprávy"
   },
   "game.mail.modes": {
       "block": "Blokovat odesílatele",
       "in": "Zpráva",
       "massOut": "Hromadná zpráva",
       "new": "Napsat zprávu"
   },
   "game.map": {
       "barbarian": "Vesnice barbarů",
       "barbarians": "Barbaři",
       "enemys": "Nepřátelé",
       "naps": "Dohoda o neútočení (DoN)",
       "owntribe": "Tvůj kmen",
       "partners": "Přátelé",
       "yourAlly": "Tvé aliance",
       "own": "Ty"
   },
   "game.market": {
       "traders": "Obchodníci"
   },
   "game.menu": {
       "flags": "Vlajky",
       "logout": "Odhlášení",
       "map": "Mapa",
       "memo": "Poznámky"
   },
   "game.menu.ally": {
       "contracts": "Diplomacie",
       "forum": "Kmenová fóra",
       "iNew": "Nový příspěvek na kmenovém fórum",
       "iOld": "Žádný nový příspěvek na kmenovém fórum",
       "members": "Členové",
       "overview": "Přehled",
       "profile": "Profil",
       "reservations": "Pánovač šlechty",
       "title": "Kmen",
       "tribalwars": "Kmenové války"
   },
   "game.menu.mails": {
       "address": "Adresář kontaktů",
       "block": "Blokovat odesílatele",
       "groups": "Soubor",
       "iNew": "Nová zpráva",
       "in": "Pošta",
       "massOut": "Hromadná zpráva",
       "new": "Napsat zprávu",
       "title": "Pošta"
   },
   "game.menu.overview": {
       "buildings": "Budovy",
       "combined": "Kombinované",
       "commands": "Příkazy",
       "groups": "Skupiny",
       "incomings": "Příchozí",
       "prod": "Produkce",
       "tech": "Výzkum",
       "title": "Přehledy",
       "trader": "Transporty",
       "units": "Vojska"
   },
   "game.menu.profile": {
       "achievements": "Ocenění",
       "blockList": "Blokovaní hráči",
       "friends": "Přátelé",
       "inventory": "Inventář",
       "statistics": "Statistika",
       "title": "Profil"
   },
   "game.menu.ranking": {
       "ally": "Kmeny",
       "conAlly": "Kmeny na kontinentu",
       "conPlayer": "Hráči na kontinentu",
       "killAlly": "Poražený protivník - kmeny",
       "killPlayer": "Poražený protivník",
       "player": "Hráči",
       "points": "Bodů",
       "title": "Žebříček",
       "wars": "Války",
       "awards": "Ocenění"
   },
   "game.menu.reports": {
       "all": "Všechny oznámení",
       "attack": "Útoky",
       "block": "Odesílatel bloku",
       "defense": "Opevnění",
       "filter": "Filtr",
       "forwarded": "Přeposláno",
       "iNew": "Nové oznámení",
       "other": "Smíšený",
       "public": "Zveřejněné zprávy",
       "support": "Podpora",
       "title": "Reporty",
       "trade": "Obchod"
   },
   "game.menu.settings": {
       "block": "Blokovat hráče",
       "changePasswd": "Změnit heslo",
       "delete": "Smazat účet",
       "logins": "Přihlášení",
       "notify": "Oznámení",
       "poll": "Průzkumy",
       "profile": "Profil",
       "push": "iPhone & Android",
       "quickbar": "Editovat rychlý náhled",
       "settings": "Nastavení",
       "ticket": "Dotaz na podporu",
       "title": "Nastavení",
       "toolbar": "Panel nástrojů"
   },
   "game.overview": {
       "beginnerProtection": "Tvá začátečnická ochrana končí {date}",
       "build": "Vystavět budovy",
       "cancelBuild": "Jsi si jistý, že chceš ukončit stavební příkaz ?",
       "classicalOverview": "ke klasickému náhledu vesnice",
       "forAll": "» Použít pro všechny vesnice",
       "forAllConfirm": "Opravdu použít pro všechny vesnice ?",
       "graphicalOverview": "přepnout na grafický náhled vesnice",
       "hideLevels": "Schovat úrovně vesnic",
       "level": "(Level {x}{extra})",
       "prodHour": "{x} za hodinu",
       "prodMinute": "{x} za minutu",
       "prodSecond": "{x} za sekundu",
       "recruit": "» Rekrutovat",
       "reset": "» Resetovat přehledy",
       "resourceLabel1": "Čas stavby: {t}",
       "resourceLabel2": "Čas stavby: {t1} po zkrácení času: {t2}",
       "setDefault": "» Použij jako základní",
       "showAll": "Zobraz všechny miniaplikace",
       "showLevels": "Zobraz úrovně vylepšení"
   },
   "game.overview.widgets": {
       "belief": "Víra",
       "buildqueue": "Fronta staveb",
       "flags": "Vlajky",
       "groups": "Skupimy sdružení",
       "incomingUnits": "Příchozí vojska",
       "loyalty": "Oddanost",
       "newbie": "Začátečniká ochrana",
       "notes": "Poznámky",
       "outgoingUnits": "Tvoje jednotky",
       "prod": "Produkce",
       "secret": "Tajné",
       "summary": "Stavby",
       "units": "Jednotky"
   },
   "game.overviews": {
       "amount": "Počet",
       "noprod": "Žádná produkce",
       "norec": "Žádná rekrutace",
       "teccomplete": "Technologie plně vyzkoumána",
       "villagespersite": "Vesnic na stránku"
   },
   "game.ranking": {
       "pointsPerVillage": "Body na vesnici"
   },
   "game.report": {
       "amount": "Hodnota",
       "attack": "{fromUser} ({fromVillage}) zaútočil na {toVillage}",
       "attacker": "Útočník",
       "badluck": "smůla",
       "defender": "Obránce",
       "from": "z",
       "losses": "Ztráty",
       "loyalty": "Oddanost",
       "loyaltyChange": "Oddanost snížena z <b>{from}<\/b> na <b>{to}<\/b>",
       "luck": "Štěstí útočníka",
       "new": "nový",
       "normalLuck": "štěstí",
       "origin": "originál",
       "received": "Obdrženo",
       "rename": "přejmenovat",
       "selectAll": "vybrat vše",
       "subject": "Předmět",
       "support": "{fromUser} ({fromVillage}) podporuje {toVillage}",
       "target": "cíl",
       "time": "Čas",
       "title": "Oznámení",
       "to": "do",
       "units": "Jednotky",
       "won": "{player} vyhrál",
       "noDefInfo": "Nikdo z tvých jednotek se nevrátil.<br> Žádné informace o síle obrany soupeře nebyly získány"
   },
   "game.report.navi": {
       "all": "Vše",
       "attack": "Útoky",
       "defense": "Obrana",
       "filter": "Filtr/Filtry",
       "forwarded": "Přeposlané",
       "groups": "Ordner",
       "other": "Ostatní",
       "public": "Veřejná",
       "support": "Podpory",
       "trade": "Obchodování"
   },
   "game.title": {
       "attacks": "Příchozí útoky",
       "close": "zavřít",
       "firstVillage": "První vesnice této skupiny",
       "group": "Skupina:",
       "supports": "Příchozí podpory",
       "village": "Vesnice"
   },
   "game.train": {
       "desc": "V tomto přehledu můžeš rekrutovat všechny typy jednotek pokud máš postavené požadované budovy a vyzkoumané technologie.",
       "modeDecommission": "Decommissioning",
       "modeTrain": "Rekrutace",
       "notEnough": "Nedostatek surovin",
       "modeMassrecruitment": "Hromadná rekrutace",
       "modeMassdecomission": "Hromadné vyřazení"
   },
   "game.train.queue": {
       "cancel": "Ukončit",
       "cancelAll": "Ukončit vše",
       "cancelBack": "* (90% surovin se ti vrátí.)",
       "cancelSure": "Chcete opravdu ukončit všechny rekrutace?",
       "cancelTitle": "Ukončit *",
       "completion": "Dokončení",
       "drag": "Můžeš měnit pořadí rekrutace posunutím ukazatelem myši.",
       "duration": "Trvání",
       "next": "další {unit} se naverbuje za :",
       "train": "Rekrutace"
   },
   "game.unit": {
       "attackStrength": "Útočná síla",
       "notAvailable": "Rekrutovat",
       "recruit": "Rekrutovat",
       "capacity": "Nedostatek místa",
       "combatValues": "Válečné statistiky",
       "defenseArcher": "Obrana lučišníků",
       "defenseCav": "Obrana lehké kavalerie",
       "defenseGeneral": "Celková obrana",
       "researchCosts": "Výzkum stojí",
       "techLevel": "Úroveň výzkumu",
       "researchTime": "Délka zkoumání",
       "recruitStarted": "Rekrutace spuštěna",
       "requirements": "Požadavky",
       "alreadyResearched": "Již vyzkoumáno",
       "decommission": "Decomission"
   },
   "game.village": {
       "name": "{user} vesnice",
       "nameLeft": "Vesnice barbarů",
       "specialChars": "sxz",
       "usernameNormal": "{user}",
       "usernameSpecial": "{user}"
   },
   "index": {
       "availableWorlds": "Otevřené světy",
       "forgotPassword": "Ztracené heslo\/Změna hesla",
       "imageTitle": "Divoké kmeny",
       "login": "Přihlášení",
       "logout": "Odhlášení",
       "password": "Heslo",
       "register": "Registrujte se nyní!",
       "stayLoggedIn": "Zůstat přihlášen",
       "title": "Divoké kmeny - Private server",
       "twlan": "Divoké kmeny",
       "twlanLink": "127.0.0.1",
       "username": "Uživatel",
       "wrongIP": "Hrát může hráč pouze v lokální síti!",
       "activeWorlds": "Aktivní svě",
       "followUs": "Následuj nás na :",
       "loginTitle": "Vítej {user}, na kterém serveru bys chtěl hrát?"
   },
   "join": {
       "description": "Popis:",
       "join": "Připojit se",
       "registerDeactivated": "Připojení k tomuto světu již bylo ukončeno.",
       "settings": "{t} Nastavení {world}",
       "title": "Připoj se",
       "wannaJoin": "Chceš se připojit na {world}?",
       "worldFull": "Na tento server se nelze připojit, dosaženo maxima hráčů."
   },
   "knight": {
       "archer": "Nimrodův dlouhý luk",
       "axe": "Thorgardova bitevní sekera",
       "catapult": "Alethein oheň",
       "heavy": "Baptistův prapor",
       "light": "Mieszkovo kopí",
       "marcher": "Nimrodův složený luk",
       "ram": "Carolův jiterní řemdih",
       "snob": "Vascovo žezlo",
       "spear": "Halapartna z Guan Yu",
       "sword": "Paracelsiův dlouhý meč"
       "noItem": "Bez předmětu",
       "items": "Předměty",
       "nothing": "Bez předmětu",
       "spy": "Kaleidův dalekohled",
   },
   "knightItemsDesc": {
       "archer": "Zvyšuje obrannou sílu lučišníků o %def.",
       "axe": "Zvyšuje sílu útoku sekerníků o %atk a sílu obrany o  %def.",
       "catapult": "zvyšuje obrannou sílu katapultů o %special",
       "heavy": "Zvyšuje útočnou sílu těžké kavalerie o %atk a obrannou sílu o  %def.",
       "light": "Zvyšuje útočnou sílu lehké kavalerie o %atk a obrannou sílu o %def.",
       "marcher": "Zvyšuje útočnou sílu lučišníků na koni o %atk a obrannou sílu o %def.",
       "ram": "Zvyšuje poškození beranidel o %special",
       "snob": "Tví šlechtici budou ubírat nejméně %special oddanosti.",
       "spear": "Zvyšuje útočnou sílu kopiníků o %atk a obrannou sílu o %def.",
       "spy": "Špehové vyšpehují i jednotky mimo vesnici obránce.",
       "sword": "Zvyšuje útočnou sílu šermířů o %atk a obrannou sílu o %def."
   },
   "lang": {
       "arr": "Pirate",
       "ch": "Swiss german",
       "de": "German",
       "en": "English"
   },
   "login":
       "invalidAccount": "Účet neexistuje",
       "invalidWorld": "Chybný svět",
       "undefined": "Žádná data",
       "wrongPassword": "Chybné heslo"
   },
   "logout": {
       "index": "{t} Domovská stránka",
       "message": "Díky za návštěvu!",
       "over": "Odhlášení bylo úspěšné",
       "title": "Odhlášení"
   },
   "menu": {
       "admin": "Admin Panel",
       "pma": "phpMyAdmin",
       "rounds": "Kola",
       "rules": "Pravidla",
       "stats": "Statistika"
   },
   "news": {
       "format": "d.m.y H:i"
   },
   "register": {
       "failure": "Chyba při registraci!",
       "name": "Uživatel",
       "nameInvalid": "Chybné jméno!",
       "nameMissing": "Uživatel není zadán!",
       "nameTaken": "Vámi zadané uživatelské jméno je již použito!",
       "nameTooLong": "Jméno může mít maximálně 50 znaků!",
       "nameTooShort": "Jméno musí mít minimálně 4 znaky!",
       "password": "Heslo",
       "passwordConfirm": "Kontrolní heslo",
       "passwordEqualsName": "Heslo nemůže být stejné jako uživatelské jméno!",
       "passwordMissing": "Heslo nezadáno!",
       "passwordTooLong": "Heslo může mít maximálně 50 znaků!",
       "passwordTooShort": "Heslo musí mít minimálně 4 znaky!",
       "passwordsDontMatch": "Heslo musí být zadáno shodně.",
       "register": "Registrace",
       "title": "Registrace"
   },
   "sidWrong": {
       "content": "Vaše sezení uplynulo. Prosím přihlašte se zde {link}.",
       "index": "Domovská stránka",
       "link": "{t} Domovská stránka",
       "max": "Nejsi součástí 25-ti hráčů tohoto světa a proto není možné na tomto světě hrát.",
       "title": "Sezení uplynulo",
       "title2": "Sezení nemůže být vytvořeno."
   },
   "time": {
       "days": "dny",
       "ident": "v",
       "identDay": "v",
       "identNoun": "<span class=\"empty\"><\/span>",
       "onDay": "v {day}",
       "onTime": "{day} v {time}",
       "today": "dnes",
       "tomorrow": "zítra"
   },
   "unitArcher": {
       "desc": "Lučistníci jsou velmi dobrá obranná jednotka. Jejich šípy se dostanou i přes nejtvrdší štíty.",
       "name": "Lučištník",
       "plural": "Lučistníci",
       "short": "Lučistníci"
   },
   "unitAxe": {
       "desc": "Sekerníci jsou dobří útočníci. Avšak v obraně nejsou nejlepší.",
       "name": "Sekerník",
       "plural": "Sekerníci",
       "short": "Sekerníci"
   },
   "unitCatapult": {
       "desc": "Katapulty jsou výborné na níčení nepřátelských budov.",
       "name": "Katapult",
       "plural": "Katapulty",
       "short": "Katapult"
   },
   "unitHeavy": {
       "desc": "Těžká kavalerie jsou tví elitní bojovníci. Mají šlechtické meče a štíty šermířů.",
       "name": "Těžká kavalerie",
       "plural": "Těžká kavalerie",
       "short": "Těžká kavalerie"
   },
   "unitKnight": {
       "desc": "Paladin je základní jednotkou každé silné armády. Každý hráč může vlastnit pouze jednoho.",
       "name": "Paladin",
       "short": "Paladin"
   },
   "unitLight": {
       "desc": "Lehcí kavaléristé jsou praktičtí v útoku, jsou rychlí a unesou hodně surovin.",
       "name": "Lehká kavalerie",
       "plural": "Lehká kavalerie",
       "short": "Lehká kavalerie"
   },
   "unitMarcher": {
       "desc": "Lučistníci na koni jsou skvělí na zabití lučišníků na hradbách obránce.",
       "name": "Lučištník na koni",
       "plural": "Lučistníci na koni",
       "short": "Lučištník na koni"
   },
   "unitMilitia": {
       "name": "Domobrana"
   },
   "unitMovement": {
       "attack": "Útok na {to}",
       "back": "Návrat útoku z {to}",
       "cancel": "Zrušený útok z {from}",
       "otherBack": "Vráceno {to}",
       "return": "Návrat z {from}",
       "support": "Podpora pro {to}"
   },
   "unitRam": {
       "desc": "Beranidla jsou dobrá na níčení nepřátelských hradeb v doprovodu útočných jednotek.",
       "name": "Beranidlo",
       "plural": "beranidla",
       "short": "Beranidlo"
   },
   "unitSnob": {
       "desc": "Šlechtic snižuje oddanost v nepřátelských vesnicích. Jestliže oddanost vesnice klesne na 0 obsadil jsi ji. Cena každého šlechtice je vyšší podle počtu vytvořenných šlechticů a obsazených vesnic.",
       "name": "Šlechtic",
       "plural": "Šlechticové",
       "short": "Šlechtic"
   },
   "unitSpear": {
       "desc": "Kopiníci jsou nejzákladnější jednotkou. Jsou dobří v obraně proti lehké kavalerii.",
       "name": "Kopiník",
       "plural": "Kopiníci",
       "short": "Kopiník"
   },
   "unitSpy": {
       "desc": "Špehové ti pomáhají získat drahocenné informace o nepříteli.",
       "name": "Špeh",
       "plural": "Špehové",
       "short": "Špehové"
   },
   "unitSword": {
       "desc": "Šermíř je velice efektivní obranná jednotka, má pomalý pohyb.",
       "name": "Šermíř",
       "plural": "Šermíři",
       "short": "Šermíř"
   }
}
Reply
#5
https://github.com/TWLan/Wiki/wiki/FAQ#q...r-language
LG
steffen
Reply
#6
There were still a number of errors in your JSON.
Here's all of them fixed.

Code:
{
"admin": {
       "adminPanel": "Administrační Panel",
       "configEditor": "Editor konfigurace",
       "logout": "Odhlášení",
       "mainFunctions": "Menu",
       "title": "Administrační panel",
       "insufficientPermissions": "Nedostatečná práva!",
       "adminTaskStatus": "{tasks} administrátorský úkol ve frontě - aktuální úkol : {task} <b>({progress})<\/b>",
       "fileNotFound": "Složka nenalezena: {path}",
       "actions": "Akce",
       "edit": "Upravit",
       "delete": "Smazat",
       "chooseAction": "Vyber akci",
       "cancel": "Ukončit"
},
   "admin.configeditor": {
       "confignotfound": "Konfigurační soubor pro editor konfigurace nenalezen",
       "confirm": "Jste si jistí?",
       "defaultWorld": "Přednastavená konfigurace světa",
       "deleteworld": "Smazat svět",
       "entername": "Vložte jméno nového světa:",
       "global": "Globální konfigurace",
       "invalidinput": "Vaše data jsou krátká nebo nekorektní",
       "mkdir": "Adresář nelze vytvořit!",
       "newworld": "Vztvořit nový svět",
       "reload": "Obnovit",
       "rmdir": "Adresář nelze smazat!",
       "save": "Uložit nastavení",
       "saved": "Nastavení uloženo!",
       "standard": "Přednastavené hodnoty",
       "title": "Editor konfigurace",
       "warningNoDefaultValues": "Přednastavená konfigurace nenalezena.",
       "world": "Konfigurace světa",
       "worldcreated": "Svět byl vytvořen. Nyní jej můžete nakonfigurovat jako každý jiný svět.",
       "worlddeleted": "Svět byl smazán.",
       "worldexists": "Svět již existuje!"
   },
   "admin.configeditor.types": {
       "buildings": "Konfigurace budov",
       "units": "Konfigurace jednotek"
   },
   "admin.login": {
       "default": "Vaše heslo je stále výchozí! <b>(editme)<\/b>",
       "fail": "Špatné heslo!",
       "login": "Uživatel",
       "password": "Heslo"
   },
   "admin.manageVillages": {
       "createAbandoned": "Vytvořit opuštěnou vesnici",
       "unitAmount": "Počet jednotek",
       "generalSettings": "Generální nastavení",
       "villageAmount": "Počet vesnici",
       "createVillages": "Vytvořit vesnice"
   },
   "admin.nav": {
       "dashboard": "Přehled",
       "worlds": "Světy",
       "create": "Vytvořit",
       "players": "Hráči",
       "global": "Globalně",
       "adminer": "Admin",
       "villages": "Vesnice",
       "edit": "Upravit",
       "delete": "Smazat",
       "subnode": "{parent} - {child}"
   },
   "admin.world": {
       "generalInfo": "Generální informace",
       "players": "Hráči"
   },
   "admin.world.managePlayers": {
       "name": "Jméno hráče",
       "rank": "Rank",
       "points": "Body",
       "villages": "Vesnice",
       "ally": "Kmen",
       "playerNotFound": "Hráč nenalezen!",
       "moveUserNotFound": "Zadaný uživatel '{player}' nenalezen!",
       "deletePlayer": "Smazat hráče",
       "villageHandleQuestion": "Co se může stát s vesnicemi hráče?",
       "transferToPlayer": "Předat hráči vesnici",
       "makeBarbarians": "Zbarbařit vesnici"
   },
   "building": {
       "level": "Úroveň {x}",
       "noLevel": "není postaveno"
   },
   "buildingBarracks": {
       "description": "V kasárnách lze rekrutovat pěchotu. Čím vyšši je stupeň, tím rychleji se rekrutují.",
       "name": "Kasárna"
   },
   "buildingChurch": {
       "description": "Kostel poskytuje tvému obyvatelsvu víru. Pokud vojsko bojuje ve víře je jeho účinnost 100% místo 50%.",
       "name": "Kostel"
   },
   "buildingChurchF": {
       "description": "První kostel poskytuje tvému obyvatelsvu víru. Pokud vojsko bojuje ve víře je jeho účinnost 100% místo 50%. První kostel je prvotně vystaven v první vesnici a může být jen jeden.",
       "name": "První kostel"
   },
   "buildingFarm": {
       "description": "Selský dvůr zásobuje tvé vojáky potravou. Bez rozšíření selského dvora nemůže tvá vesnice růst. Čím vyšší úroveň, tím více vojáků zásobí.",
       "name": "Selský dvůr"
   },
   "buildingGarage": {
       "description": "V dílně se staví beranidla a katapulty. Čím vyšši je stupeň, tím rychleji se staví.",
       "name": "Dílna"
   },
   "buildingHide": {
       "description": "Suroviny uložené ve skrýši nemuhou být drancovány nepřáteli. Čím vyšši úroveň, tím více surovin je před nepřáteli uschováno. Dokonce ani špehové nevidí tyto suroviny.",
       "name": "Skrýš",
       "currentSize": "Aktuální kapacita",
       "marketPlunder": "Nabídky na tržišky mohou být vyrabovány.",
       "plunderRes": "Vyrabovatelné suroviny",
       "sizeAtLevel": "Velikost na úrovni {lvl}",
       "size": "Aktuální velikost"
   },
   "buildingIron": {
       "description": "V železném lomu tví pracovníci těží rudu, ze které získáváš železo potřebné pro rekrutaci vojáků. Čím vyšší úroveň, tím více železa se těží.",
       "name": "Železný důl"
   },
   "buildingMain": {
       "ajaxBuild": "Budova byla přidána do fronty.",
       "ajaxNoBuilding": "Žádná budova!",
       "build": "Postavit",
       "buildTime": "Čas stavby",
       "buildTo": "Rozšířit na uroveň {x}",
       "building": "Budovy",
       "cancel": "Zrušit",
       "cannotBuild": "Nelze postavit v této vesnici",
       "change": "Změnit",
       "changeName": "Změint název vesnice",
       "changeOrder": "Zde můžete měnit pořadí stavební fronty přetažením na požadované místo myší.",
       "costs": "Požadavky",
       "description": "V hlavní budově můžete stavět nové budovy nebo zvyšovat úroveň stávajících. Čím vyšši je úroveň hlavní budovy tím rychleji probíhá stavba ostatních. Pokud hlavní budova dosáhne stupně 15, budete moct budovy demolovat.",
       "destroy": "Demolovat",
       "destroyLevel": "Demolovat o jeden stupeň",
       "destroyTime": "Čas demolice",
       "eventBuilding": "Stavební příkaz",
       "eventCancel": "Zrušení",
       "eventFinish": "Dokončení",
       "eventTime": "Trvání",
       "farmTooSmall": "Selský dvůr je malý",
       "forgetIt": "Výroba vyžaduje zdroje",
       "fullyBuilt": "Budova je kompletně vystavěna",
       "fullyDestroyed": "Budova nemůže být dále demolována",
       "hideCompleted": "Skrýt dostavěné budovy",
       "levelDestroy": "Stupeň demolice",
       "modeBuild": "Postavit",
       "modeDestroy": "Demolice",
       "name": "Hlavní budova",
       "nameTooShort": "Jméno vesnice musí mít alespoň 3 znaky",
       "noDestroy": "Budovy nelze demolovat!",
       "orderSuccess": "Budova byla přidána do fronty.",
       "queueBuild": "Výstavba bude vyžadovat více surovin. Chcete přidat tuto výstavbu ?",
       "queueInfo": "Dodatečné náklady na další stupeň ve stavební frontě: {x}",
       "queueText": "Neexistuje žádná náhrada zvýšených nákladů, které byly použity k zařazení budovy do fronty",
       "requirements": "Požadavky",
       "requirementsNot": "Požadavky nejsou splněny",
       "requires": "Zapotřebí:",
       "storageTooSmall": "Skladiště je malé",
       "storageTooSmallQueue": "Skladiště je malé pro výstavbu ve frontě",
       "tooFewRes": "Zdroj k dispozici {when}",
       "tooFewResQueue": "Nedostatek prostředků pro přidání do fronty",
       "tooLate": "Pozdě",
       "unknownBuilding": "Tato budova neexistuje.",
       "unmet": "Není k dispozici"
   },
   "buildingMarket": {
       "description": "Na tržišti můžeš obchodovat s ostatními hráči.",
       "name": "Tržiště"
   },
   "buildingPlace": {
       "all": "Vše",
       "arrival": "Příchod",
       "arrivalIn": "Příchod za",
       "attack": "Zaútočit",
       "attacker": "Útočník",
       "attackingArmy": "Útočník",
       "church": "Kostel",
       "defender": "Obránce",
       "defendingArmy": "Obránce",
       "description": "Na nádvoří shromažďuješ své bojovníky. Zde jim zadáváš příkazy.",
       "duration": "Doba trvání",
       "losses": "Ztráty",
       "moral": "Morálka",
       "name": "Nádvoří",
       "simulator": "Simulátor",
       "support": "Podpořit",
       "target": "Cíl",
       "total": "Celkem",
       "units": "Jednotky",
       "wall": "Hradby",
       "withdraw": "Odvolat",
       "believing": "Věřící",
       "calculate": "Spočítat",
       "catapult": "Úroveň cíle katapultů",
       "catapultDamage": "Poškození způsobené katapulty",
       "command": "Zadej příkazy",
       "damagedWall": "Hradby byly poškozeny z úrovně <b>{before}<\/b> na úroveň <b>{after}<\/b>",
       "errorNoTroops": "Nezvoleny žádné jednotky",
       "confirmAttack": "Potvrď útok na {name}",
       "confirmSupport": "Potvrď podporu pro {name}",
       "damagedBuilding": "budova byla poškozena z úrovně <b>{before}<\/b> na úroveň <b>{after}<\/b>",
       "defenderBonus": "100% obranná výhoda",
       "errorInvalidTarget": "Cíl útoku neexistuje",
       "errorNoTarget": "Zadej souřadnice, kam chceš své jednotky poslat",
       "errorNotEnoughTroops": "Není k dispozici dostatek jednotek",
       "foreignCommands": "Nepřátelské příkazy",
       "fromThisVillage": "Z této vesnice",
       "luck": "Štěstí (od -25% do 25%)",
       "moralCalc": "Kalkulátor morálky",
       "ramDamage": "Škody způsobené beranidly",
       "resetAttacker": "Vynuluj útočníka",
       "resetDefender": "Vynuluj obránce",
       "night": "Noc",
       "ownCommands": "Vlastní příkazy",
       "sendback": "Poslat zpět",
       "some": "Nějaké",
       "troopMovements": "Pohyby jednotek",
       "troopsOtherVillages": "Jednotky v ostatních vesnicích"
   },
   "buildingPlaceNavi": {
       "command": "Příkazy",
       "secrets": "Tajemství",
       "sim": "Simulátor",
       "templates": "Vojenské předlohy",
       "units": "Jednotky"
   },
   "buildingRes": {
       "prod": "Produkce",
       "baseProd": "Základní produkce",
       "currentProd": "Aktuální produkce",
       "amountPerHourLvl": "Počet surovin získaných za hodinu na úrovni {lvl}",
       "amountPerHour": "Počet surovin získaných za hodinu"
   },
   "buildingSmith": {
       "costs": "Požadavky",
       "description": "V kovárně se zkoumají a vylepšují zbraně. Vyšší stupeň umožňuje výzkum lepších zbraní a snižuje čas jejich výzkumu.",
       "eventTime": "Doba trvání",
       "name": "Kovárna",
       "eventCancel": "Ukončit",
       "eventFinish": "Dokončeno",
       "research": "Vyzkoumat",
       "eventResearch": "Vyzkoumat",
       "researchConditionsUnmet": "Požadavky na budovy nesplněny",
       "technology": "techonologie",
       "completlyResearched": "Všechny techonologie vyzkoumány",
       "errorMaxLevel": "Dosaženo maximální úrovně techonologie"
   },
   "buildingSnob": {
       "actionCreateCoin": "Vyraz minci",
       "coinMinted": "Vyrazil jsi zlatou minci",
       "coinsPlural": "Mince",
       "coinsSingular": "Mince",
       "createCoins": "Vyraz zlatou minci",
       "created": "Vyrazil jsi {x} zlatých mincí!",
       "description": "V panském dvoře můžeš rekrutovat šlechtice, ten pak může obsazovat vesnice.",
       "farmTooSmall": "Málo místa v selkém dvoře",
       "name": "Panský dvůr",
       "overall": "Overall",
       "resAvailable": "Suroviny jsou k dispozici",
       "alreadyCreated": "Dosáhl jsi maxima počtu šlechticů {x}",
       "amountCreatable": "Počet šlechticů, který může být vytvořen",
       "amountEnnobled": "Počet dobytých vesnic",
       "amountStillProducable": "Můžeš ještě vytvořit",
       "currentAmount": "Aktuální počet šlechticů",
       "currentLimit": "Aktuální limit šlechticů",
       "currentProdAmount": "Šlechtic se vytváří",
       "limit": "Limit šlechticů",
       "stillMissing": "Stále lze vytvořit {x} šlechticů",
       "coinHint": "Na vytvoření dalšího šlechtice potřebuješ vyrazit zlaté mince. Čím více jich máš , tím více můžeš obsadit vesnic.",
       "limitReached": "Nemůže být vytvořeno více šlechticů",
       "doCreateHeader": "Vytvořit",
       "resEnough": "Máš dostatek surovin",
       "storageToosmall": "Skladiště je příliš malé",
       "choseAmount": "Zvol počet",
       "doCreate": "Vytvořit jednotku"
   },
   "buildingSnobNavi": {
       "coin": "Vyrazit zlaté mince",
       "train": "Vytvořit"
   },
   "buildingStable": {
       "description": "Ve stáji se rekrutují jezdci. Čím vyšši je stupeň, tím rychleji se rekrutují.",
       "name": "Stáj"
   },
   "buildingStatue": {
       "description": "U sochy vzdávají vesničané poctu tvému paladinovi. Pokud tvůj paladin padne, můžeš jednoho pojovníka povýšit na paladina.",
       "doCancel": "Ukončit",
       "modeIndex": "Paladin",
       "modeInventory": "Inventář",
       "name": "Socha",
       "palaName": "Jméno",
       "doRecruit": "Rekrutovat",
       "duration": "Trvání",
       "findingProgress": "Kolik procent máš do získání dalšího předmětu:",
       "finish": "Hotovo",
       "inventoryDes": "Předměty mají efekt pouze pokud je s nimi paladin vybaven.",
       "need": "Požadavky",
       "palaAtt": "%p útočí na %v.",
       "palaDoRename": "přejmenovat",
       "palaExists": "Každý hráč může vlastnit pouze jednoho paladina",
       "palaIdle": "%p se nachází ve vesnici %v.",
       "palaMove": "» Přesuň paladina do této vesnice",
       "palaMoving": "%p se pohybuje do vesnice %v. Dorazí: %t",
       "palaNameError": "Jméno paladina musí být od 3 do 50 znaků",
       "palaRename": "Přejmenuj si paladina",
       "palaReturn": "%p se vrací z vesnice %v.",
       "palaSupp": "%p podporuje vesnici %v.",
       "recruit": "Rekrutovat",
       "thisVillage1": "tato vesnice",
       "thisVillage2": "tato vesnice",
       "time": "Čas",
       "unit": "Jednotka",
       "yourPala": "Tvůj paladina",
       "create": "Rekrutuj paladina",
       "cancelInfo": "90% surovin ti bude navráceno",
       "cancel": "Ukončení",
       "amount": "Ve vesnici\/Celkem",
       "allItemsFound": "Tvůj paladin nalezl všechny předměty."
   },
   "buildingStone": {
       "description": "V lomu tví pracovníci těží hlínu, která je zapotřebí pro výstavbu budov. Čím vyšší úroveň, tím více hlíny těží.",
       "name": "Lom na těžbu hlíny"
   },
   "buildingStorage": {
       "capacity": "Kapacita skladu",
       "description": "Skladiště uchovává tvé suroviny. Čím vyšší úroveň skladiště tím více můžeš skladovat surovin.",
       "full": "plné",
       "name": "Skladiště",
       "tableHead": "Skladiště je plné",
       "capacityAtLevel": "Kapacita skladiště na další úrovni",
       "currentCapacity": "Kapacita skladiště na této úrovni",
       "amountPerRes": "Jednotek surovin",
       "timeDescription": "Čas (hh:mm:ss)",
       "isFull": "Skladiště je plné. Nemůže skladovat další suroviny!"
   },
   "buildingWall": {
       "basicDefense": "Základní obrana",
       "description": "Opevnění chrání tvoji vesnici proti nepřátelům. Čím vyšší úroveň, tím vyšší je základní obrana tvé vesnice. To také zvyšuje obranou sílu vojska ve tvé vesnici.",
       "name": "Opevnění",
       "defensiveBonus": "Obranný bonus"
   },
   "buildingWood": {
       "description": "Mimo tvou vesnici v temných lesích tvoji dřevorubci kácejí masivní stromy, aby si mel dostatek dřeva, které je potřebné pro budovy a zbraně. Čím vyšší úroveň, tím více dřeva se těží.",
       "name": "Dřevorubec"
   },
   "createVillage": {
       "creationFailed": "Vesnice nemůže být vytvořena.",
       "dally": "V centru kmene",
       "description": "V které oblasti chcete vytvořit novou vesnici?",
       "dno": "Severovýchod",
       "dnw": "Severozápad",
       "drandom": "Náhodné",
       "dso": "Jihovýchod",
       "dsw": "Jihozápad",
       "noDirection": "Oblast nezadána.",
       "noRestart": "Nelze vytvořit více vesnic.",
       "submit": "Potvrdit",
       "title": "Vytvořit novou vesnici"
   },
   "error": {
       "technical": "Nastala technická závada, informuj nás prosím na email : demjancukmichal@gmail.com"
   },
   "game": {
       "None": "Žádné výsledky",
       "booty": "Kořist",
       "buddies": "Přátelé",
       "cancel": "Zrušit",
       "confirm": "Potvrdit",
       "costs": "Náklady",
       "current": "Aktuální",
       "date": "d.m.Y",
       "edit": "editovat",
       "errorWorld": "Svět {world} neexistuje!",
       "genTime": "generováno {time} ms",
       "iron": "Železo",
       "ok": "OK",
       "options": "Možnosti",
       "overdue": "Zpoždění",
       "points": "Body",
       "totalPoints": "Body celkem",
       "population": "Populace",
       "preview": "Náhled",
       "resources": "Suroviny",
       "save": "Uložit",
       "send": "Poslat",
       "servertime": "Serverový čas:",
       "speed": "Rychlost",
       "stone": "Hlína",
       "storage": "Kapacita skladiště",
       "support": "Podpora",
       "text": "Text",
       "time": "H:i:s",
       "microtime": "H:i:s:u",
       "unit": "Jednotka",
       "village": "Vesnice",
       "wood": "Dřevo",
       "chose": "Vyber",
       "decimalDelimeter": ".",
       "important": "Důležité",
       "inVillage": "Ve vesnici\/Celkem",
       "notexist": "{user} neexistuje!",
       "onLevel": "Na úrovni {level}",
       "page": "Strana",
       "thousandDelimeter": "'",
       "vote": "hlasovat",
       "votes": "hlasy",
       "name": "jméno",
       "rank": "rank",
       "globalRank": "Globální hodnocení",
       "villages": "Vesnice",
       "yes": "Ano",
       "birthday": "Narozeniny",
       "banned": "Zabanován",
       "basedOn": "Založeno na",
       "version": "Verze",
       "search": "Vyhledat"
   },
   "game.ally": {
       "accept": "Souhlasím",
       "alreadyexists": "Tento název je použit jiným kmenem.",
       "announcement": "Interní oznámení",
       "confirmLeave": "Opravdu chcete opustit kmen?",
       "date": "Datum",
       "defaultAnnouncement": "Pokud máte otázky, kontaktujte [player={owner}][\/player][br][br][i]Tento text může být změněn vůdcem kmene.[\/i]",
       "defaultDescription": "Jestliže máte otázky, kontaktujte [player={owner}][\/player].[br][br][i]Tento text může být změněn vůdcem kmene.[\/i]",
       "doFound": "Stanovit kmen",
       "enter": "Pro vstup do kmene musíš mít pozvánku..",
       "event": "Událost",
       "expression": "Zkratka",
       "invalidinput": "Chybný vstup",
       "invitations": "Pozvánky",
       "leave": "Opustit kmen",
       "max": "Ne víc než {max} dopisů",
       "nameOfTribe": "Název kmene",
       "notfound": "Kmen neexistuje",
       "reasons": "Stabilizovat",
       "reject": "Zamítnout",
       "tribe": "Kmen",
       "description": "Popis",
       "application": "Žádosti",
       "mayApply": "Hráči mohou požádat",
       "applyTemplate": "Vzor",
       "disband": "Uzavřený nábor",
       "disbandConfirm": "Opravdu chcete uzavřít žádosti do tvého kmene?",
       "coatOfArms": "Coat of arms"
   },
   "game.ally.diplomaty": {
       "alreadyrelation": "Již existuje diplomacie s tímto kmenem",
       "end": "Zrušit",
       "enemy": "Nepřátelé",
       "head": "Na této stránce jsou podávány informace o vztazích s ostatními kmeny. Nastavení jsou <strong>nezávazná<\/strong> barevně budou označeny na mapě. Stav je viditelný pouze pro členy kmene. Nastavení může změnit jen diplomat.",
       "nap": "Dohoda o neutočení (DoN)",
       "new": "Přidat vztahy",
       "partner": "Spojenci",
       "tag": "Kmenový tag"
   },
   "game.ally.events": {
       "1": "Kmen vytvořen hráčem {fromPlayer}.",
       "2": "{fromPlayer} změnil interní oznámení.",
       "3": "Kmen navázal spojenectví s {toTribe}.",
       "4": "Kmen má nyní Dohodu o Neútočení s kmenem {toTribe}.",
       "5": "Kmem je nepřítelem kmene{toTribe}.",
       "6": "{toPlayer} byl pozván od {fromPlayer}.",
       "7": "{fromPlayer} změnil popis kmene.",
       "8": "Pozvání pro hráče{toPlayer} bylo zrušeno {fromPlayer}.",
       "9": "{fromPlayer} změnil práva a popis hráči{toPlayer}.",
       "10": "{fromPlayer} opustil kmen.",
       "11": "{fromPlayer} odmítl žádost hráče {toPlayer}.",
       "12": "{fromPlayer} změnil popis kmene.",
       "13": "{fromPlayer} vstoupil do kmene.",
       "14": "{fromPlayer} odmítl pozvání.",
       "666": "Kmen zrušil vztah s {toTribe}."
   },
   "game.ally.forum": {
       "add": "přidat",
       "author": "Autor",
       "chooseAll": "vybrat všechny",
       "close": "zavřít",
       "confirm": "Potvrdit",
       "confirmDeleteThread": "Jsi si jistý, že chceš smazat toto téma?",
       "confirmDeleteThreads": "Jsi si jistý, že chceš smazat tyto témata?",
       "create": "Vytvořit",
       "createNewpoll": "Vytvořit nové fórum",
       "createNewthread": "Vytvořit nové téma",
       "delete": "smazat",
       "edit": "upravit",
       "editedBy": "Naposledy upravil",
       "endPollAfter": "Možnost hlasovat vyprší ",
       "forum": "Fórum",
       "isClosed": "uzavřené",
       "isRead": "Přečíst",
       "lastPost": "Poslední strana",
       "markallasread": "Označit všechna fóra za přečtená",
       "markasread": "Označit fórum za přečtené",
       "modify": "upravit",
       "move": "posunout",
       "newpoll": "Nové fórum",
       "newthread": "Nové téma",
       "open": "otevřít",
       "poll": "téma",
       "question": "otázka",
       "replies": "Odpovědi",
       "reply": "Odpovědět",
       "showResults": "Zobrazit výsledky před koncem hlasování",
       "title": "Název",
       "topics": "Téma",
       "vote": "hlasovat"
   },
   "game.ally.forum.admin": {
       "access": "Přístup",
       "accessToThisForum": "Přístup do tohoto fóra",
       "action": "akce",
       "addTribes": "Přidat kmen",
       "createNew": "Vytvořit nové fórum",
       "forumName": "Jméno fóra",
       "loading": "Načítání",
       "modifyableOrder": "Můžeš měnit pořadí fór (použij myš)",
       "notYetConfirmed": "Kmen ještě nepřijal sdílené fórum",
       "rename": "přejmenovat",
       "visibility": "viditelnost"
   },
   "game.ally.forum.type": {
       "private": "Tajné",
       "public": "Veřejné",
       "trusted": "Skryté fórum"
   },
   "game.ally.invite": {
       "invitations": "Pozvánky",
       "invite": "Pozvat",
       "name": "Jméno",
       "not": "Hráč neexistuje",
       "notagain": "Tento hráč již pozvánku obdržel.",
       "redraw": "Zrušit",
       "selfnot": "Nelze pozvat sám sebe."
   },
   "game.ally.members": {
       "founder": "Zakladatel",
       "lead": "Vůdce",
       "invite": "Pozvat",
       "diplomacy": "Ukončit",
       "massMail": "Hromadná zpráva",
       "forumMod": "Moderátor interního fóra",
       "internalForum": "Interní fórum",
       "trustedMember": "Čestný člen",
       "chooseAction": "Vybrat akci...",
       "rights": "Práva a tituly",
       "kick": "Vyhodit",
       "editRights": "Upravit práva",
       "status": "Status",
       "active": "Aktivní",
       "saveRights": "Uložit práva",
       "modifyPermissions": "Změnit práva hráči {player}",
       "permissionDesc": "Zde můžeš nastavit práva hráčům z tvého kmene. Větší práva by měla být dána hráčům, kterým plně důvěřujete.",
       "founderDesc": "Nastavit práva zakladatele. Zakladatel může změnit popis kmene, může jej zrušit nebo přejmenovat, změnit domovskou stránku , spravovat fóra a jmenovat ostatní hráče zakladatelem.",
       "leadDesc": "Vůdce může měnit vlastnosti kmene, diplmatické vztahy kmene a zvát a vyhazovat hráče kmene , může též nastavovat práva hráčům.",
       "title": "Přezdívka",
       "externalTitle": "Kmenový status může vidět kdokoliv i mimo kmen",
       "titleInally": "Kmenový status"
   },
   "game.ally.navi": {
       "contracts": "Diplomacie",
       "forum": "Kmnenové fórum",
       "introIgm": "Vítejte",
       "invite": "Rekrutace",
       "members": "Členové",
       "overview": "Přehled",
       "profile": "Profil",
       "properties": "Vlastnosti",
       "reservations": "Pánovač šlechty",
       "wars": "Války"
   },
   "game.ally.profile": {
       "properties": "Vlastnosti",
       "memberCount": "Počet členů",
       "pointsBest40": "Body 40 nejlepších v kmenu",
       "pointsPerPlayer": "Body na hráče",
       "pointsOverall": "Celkem bodů",
       "pointsAverage": "Průměrně bodů",
       "defeatedEnemies": "Poraženo nepřátel",
       "members": "Členové",
       "startpage": "Domovská stránka",
       "irc": "IRC-Kanál"
   },
   "game.bbcode": {
       "address": "Adresa",
       "ally": "Kmen",
       "bold": "Tučné",
       "color": "Barva",
       "coords": "Koordináty",
       "italic": "Kurzíva",
       "main": "Budova",
       "picture": "Obrázek",
       "player": "Hráč",
       "quote": "Citace",
       "report": "Oznámení",
       "size": "Velikost fontu",
       "spoiler": "Rozbalit",
       "strikethrough": "Přeškrnuté",
       "table": "Seznam",
       "underline": "Dle žebříčku",
       "units": "Jednotka",
       "verySmall": "Velmi malé",
       "small": "Malé",
       "normal": "Normální",
       "large": "Velké",
       "veryLarge": "Velmi velké"
   },
   "game.error": {
       "methodNotFound": "\"{controller}\" nemá funkci volající \"{method}\".<br><h1>Informuj nás prosím na demjancukmichal@gmail.com</h1>",
       "pageNotFound": "Stránka \"{page}\" nebyla nalezena.<br><h1>Informuj nás prosím na demjancukmichal@gmail.com</h1>",
       "pageNotValid": "\"{controller}\" nemůže být inicializován.<br><h1>Informuj nás prosím na demjancukmichal@gmail.com</h1>",
       "viewNotFound": "Šablona \"{page}\" nebyla nalezena.<br><h1>Informuj nás prosím na demjancukmichal@gmail.com</h1>"
   },
   "game.groups": {
       "all": "všechny",
       "create": "Vytvořit skupinu",
       "delete": "Smaza skupinu",
       "edit": "Spravovat skupiny",
       "erroralready": "Skupina s tímto jménem již existuje.",
       "nogroups": "Nezadáno jméno skupiny",
       "noun": "Skupiny",
       "rename": "Přejmenovat skupinu",
       "applyGroups": "Použít skupinu",
       "assignedGroups": "Skupiny"
   },
   "game.mail": {
       "msgs": "Zprávy"
   },
   "game.mail.modes": {
       "block": "Blokovat odesílatele",
       "in": "Zpráva",
       "massOut": "Hromadná zpráva",
       "new": "Napsat zprávu"
   },
   "game.map": {
       "barbarian": "Vesnice barbarů",
       "barbarians": "Barbaři",
       "enemys": "Nepřátelé",
       "naps": "Dohoda o neútočení (DoN)",
       "owntribe": "Tvůj kmen",
       "partners": "Přátelé",
       "yourAlly": "Tvé aliance",
       "own": "Ty"
   },
   "game.market": {
       "traders": "Obchodníci"
   },
   "game.menu": {
       "flags": "Vlajky",
       "logout": "Odhlášení",
       "map": "Mapa",
       "memo": "Poznámky"
   },
   "game.menu.ally": {
       "contracts": "Diplomacie",
       "forum": "Kmenová fóra",
       "iNew": "Nový příspěvek na kmenovém fórum",
       "iOld": "Žádný nový příspěvek na kmenovém fórum",
       "members": "Členové",
       "overview": "Přehled",
       "profile": "Profil",
       "reservations": "Pánovač šlechty",
       "title": "Kmen",
       "tribalwars": "Kmenové války"
   },
   "game.menu.mails": {
       "address": "Adresář kontaktů",
       "block": "Blokovat odesílatele",
       "groups": "Soubor",
       "iNew": "Nová zpráva",
       "in": "Pošta",
       "massOut": "Hromadná zpráva",
       "new": "Napsat zprávu",
       "title": "Pošta"
   },
   "game.menu.overview": {
       "buildings": "Budovy",
       "combined": "Kombinované",
       "commands": "Příkazy",
       "groups": "Skupiny",
       "incomings": "Příchozí",
       "prod": "Produkce",
       "tech": "Výzkum",
       "title": "Přehledy",
       "trader": "Transporty",
       "units": "Vojska"
   },
   "game.menu.profile": {
       "achievements": "Ocenění",
       "blockList": "Blokovaní hráči",
       "friends": "Přátelé",
       "inventory": "Inventář",
       "statistics": "Statistika",
       "title": "Profil"
   },
   "game.menu.ranking": {
       "ally": "Kmeny",
       "conAlly": "Kmeny na kontinentu",
       "conPlayer": "Hráči na kontinentu",
       "killAlly": "Poražený protivník - kmeny",
       "killPlayer": "Poražený protivník",
       "player": "Hráči",
       "points": "Bodů",
       "title": "Žebříček",
       "wars": "Války",
       "awards": "Ocenění"
   },
   "game.menu.reports": {
       "all": "Všechny oznámení",
       "attack": "Útoky",
       "block": "Odesílatel bloku",
       "defense": "Opevnění",
       "filter": "Filtr",
       "forwarded": "Přeposláno",
       "iNew": "Nové oznámení",
       "other": "Smíšený",
       "public": "Zveřejněné zprávy",
       "support": "Podpora",
       "title": "Reporty",
       "trade": "Obchod"
   },
   "game.menu.settings": {
       "block": "Blokovat hráče",
       "changePasswd": "Změnit heslo",
       "delete": "Smazat účet",
       "logins": "Přihlášení",
       "notify": "Oznámení",
       "poll": "Průzkumy",
       "profile": "Profil",
       "push": "iPhone & Android",
       "quickbar": "Editovat rychlý náhled",
       "settings": "Nastavení",
       "ticket": "Dotaz na podporu",
       "title": "Nastavení",
       "toolbar": "Panel nástrojů"
   },
   "game.overview": {
       "beginnerProtection": "Tvá začátečnická ochrana končí {date}",
       "build": "Vystavět budovy",
       "cancelBuild": "Jsi si jistý, že chceš ukončit stavební příkaz ?",
       "classicalOverview": "ke klasickému náhledu vesnice",
       "forAll": "» Použít pro všechny vesnice",
       "forAllConfirm": "Opravdu použít pro všechny vesnice ?",
       "graphicalOverview": "přepnout na grafický náhled vesnice",
       "hideLevels": "Schovat úrovně vesnic",
       "level": "(Level {x}{extra})",
       "prodHour": "{x} za hodinu",
       "prodMinute": "{x} za minutu",
       "prodSecond": "{x} za sekundu",
       "recruit": "» Rekrutovat",
       "reset": "» Resetovat přehledy",
       "resourceLabel1": "Čas stavby: {t}",
       "resourceLabel2": "Čas stavby: {t1} po zkrácení času: {t2}",
       "setDefault": "» Použij jako základní",
       "showAll": "Zobraz všechny miniaplikace",
       "showLevels": "Zobraz úrovně vylepšení"
   },
   "game.overview.widgets": {
       "belief": "Víra",
       "buildqueue": "Fronta staveb",
       "flags": "Vlajky",
       "groups": "Skupimy sdružení",
       "incomingUnits": "Příchozí vojska",
       "loyalty": "Oddanost",
       "newbie": "Začátečniká ochrana",
       "notes": "Poznámky",
       "outgoingUnits": "Tvoje jednotky",
       "prod": "Produkce",
       "secret": "Tajné",
       "summary": "Stavby",
       "units": "Jednotky"
   },
   "game.overviews": {
       "amount": "Počet",
       "noprod": "Žádná produkce",
       "norec": "Žádná rekrutace",
       "teccomplete": "Technologie plně vyzkoumána",
       "villagespersite": "Vesnic na stránku"
   },
   "game.ranking": {
       "pointsPerVillage": "Body na vesnici"
   },
   "game.report": {
       "amount": "Hodnota",
       "attack": "{fromUser} ({fromVillage}) zaútočil na {toVillage}",
       "attacker": "Útočník",
       "badluck": "smůla",
       "defender": "Obránce",
       "from": "z",
       "losses": "Ztráty",
       "loyalty": "Oddanost",
       "loyaltyChange": "Oddanost snížena z <b>{from}<\/b> na <b>{to}<\/b>",
       "luck": "Štěstí útočníka",
       "new": "nový",
       "normalLuck": "štěstí",
       "origin": "originál",
       "received": "Obdrženo",
       "rename": "přejmenovat",
       "selectAll": "vybrat vše",
       "subject": "Předmět",
       "support": "{fromUser} ({fromVillage}) podporuje {toVillage}",
       "target": "cíl",
       "time": "Čas",
       "title": "Oznámení",
       "to": "do",
       "units": "Jednotky",
       "won": "{player} vyhrál",
       "noDefInfo": "Nikdo z tvých jednotek se nevrátil.<br> Žádné informace o síle obrany soupeře nebyly získány"
   },
   "game.report.navi": {
       "all": "Vše",
       "attack": "Útoky",
       "defense": "Obrana",
       "filter": "Filtr/Filtry",
       "forwarded": "Přeposlané",
       "groups": "Ordner",
       "other": "Ostatní",
       "public": "Veřejná",
       "support": "Podpory",
       "trade": "Obchodování"
   },
   "game.title": {
       "attacks": "Příchozí útoky",
       "close": "zavřít",
       "firstVillage": "První vesnice této skupiny",
       "group": "Skupina:",
       "supports": "Příchozí podpory",
       "village": "Vesnice"
   },
   "game.train": {
       "desc": "V tomto přehledu můžeš rekrutovat všechny typy jednotek pokud máš postavené požadované budovy a vyzkoumané technologie.",
       "modeDecommission": "Decommissioning",
       "modeTrain": "Rekrutace",
       "notEnough": "Nedostatek surovin",
       "modeMassrecruitment": "Hromadná rekrutace",
       "modeMassdecomission": "Hromadné vyřazení"
   },
   "game.train.queue": {
       "cancel": "Ukončit",
       "cancelAll": "Ukončit vše",
       "cancelBack": "* (90% surovin se ti vrátí.)",
       "cancelSure": "Chcete opravdu ukončit všechny rekrutace?",
       "cancelTitle": "Ukončit *",
       "completion": "Dokončení",
       "drag": "Můžeš měnit pořadí rekrutace posunutím ukazatelem myši.",
       "duration": "Trvání",
       "next": "další {unit} se naverbuje za :",
       "train": "Rekrutace"
   },
   "game.unit": {
       "attackStrength": "Útočná síla",
       "notAvailable": "Rekrutovat",
       "recruit": "Rekrutovat",
       "capacity": "Nedostatek místa",
       "combatValues": "Válečné statistiky",
       "defenseArcher": "Obrana lučišníků",
       "defenseCav": "Obrana lehké kavalerie",
       "defenseGeneral": "Celková obrana",
       "researchCosts": "Výzkum stojí",
       "techLevel": "Úroveň výzkumu",
       "researchTime": "Délka zkoumání",
       "recruitStarted": "Rekrutace spuštěna",
       "requirements": "Požadavky",
       "alreadyResearched": "Již vyzkoumáno",
       "decommission": "Decomission"
   },
   "game.village": {
       "name": "{user} vesnice",
       "nameLeft": "Vesnice barbarů",
       "specialChars": "sxz",
       "usernameNormal": "{user}",
       "usernameSpecial": "{user}"
   },
   "index": {
       "availableWorlds": "Otevřené světy",
       "forgotPassword": "Ztracené heslo\/Změna hesla",
       "imageTitle": "Divoké kmeny",
       "login": "Přihlášení",
       "logout": "Odhlášení",
       "password": "Heslo",
       "register": "Registrujte se nyní!",
       "stayLoggedIn": "Zůstat přihlášen",
       "title": "Divoké kmeny - Private server",
       "twlan": "Divoké kmeny",
       "twlanLink": "127.0.0.1",
       "username": "Uživatel",
       "wrongIP": "Hrát může hráč pouze v lokální síti!",
       "activeWorlds": "Aktivní svě",
       "followUs": "Následuj nás na :",
       "loginTitle": "Vítej {user}, na kterém serveru bys chtěl hrát?"
   },
   "join": {
       "description": "Popis:",
       "join": "Připojit se",
       "registerDeactivated": "Připojení k tomuto světu již bylo ukončeno.",
       "settings": "{t} Nastavení {world}",
       "title": "Připoj se",
       "wannaJoin": "Chceš se připojit na {world}?",
       "worldFull": "Na tento server se nelze připojit, dosaženo maxima hráčů."
   },
   "knight": {
       "archer": "Nimrodův dlouhý luk",
       "axe": "Thorgardova bitevní sekera",
       "catapult": "Alethein oheň",
       "heavy": "Baptistův prapor",
       "light": "Mieszkovo kopí",
       "marcher": "Nimrodův složený luk",
       "ram": "Carolův jiterní řemdih",
       "snob": "Vascovo žezlo",
       "spear": "Halapartna z Guan Yu",
       "sword": "Paracelsiův dlouhý meč",
       "noItem": "Bez předmětu",
       "items": "Předměty",
       "nothing": "Bez předmětu",
       "spy": "Kaleidův dalekohled",
   },
   "knightItemsDesc": {
       "archer": "Zvyšuje obrannou sílu lučišníků o %def.",
       "axe": "Zvyšuje sílu útoku sekerníků o %atk a sílu obrany o  %def.",
       "catapult": "zvyšuje obrannou sílu katapultů o %special",
       "heavy": "Zvyšuje útočnou sílu těžké kavalerie o %atk a obrannou sílu o  %def.",
       "light": "Zvyšuje útočnou sílu lehké kavalerie o %atk a obrannou sílu o %def.",
       "marcher": "Zvyšuje útočnou sílu lučišníků na koni o %atk a obrannou sílu o %def.",
       "ram": "Zvyšuje poškození beranidel o %special",
       "snob": "Tví šlechtici budou ubírat nejméně %special oddanosti.",
       "spear": "Zvyšuje útočnou sílu kopiníků o %atk a obrannou sílu o %def.",
       "spy": "Špehové vyšpehují i jednotky mimo vesnici obránce.",
       "sword": "Zvyšuje útočnou sílu šermířů o %atk a obrannou sílu o %def."
   },
   "lang": {
       "arr": "Pirate",
       "ch": "Swiss german",
       "de": "German",
       "en": "English"
   },
   "login": {
       "invalidAccount": "Účet neexistuje",
       "invalidWorld": "Chybný svět",
       "undefined": "Žádná data",
       "wrongPassword": "Chybné heslo"
   },
   "logout": {
       "index": "{t} Domovská stránka",
       "message": "Díky za návštěvu!",
       "over": "Odhlášení bylo úspěšné",
       "title": "Odhlášení"
   },
   "menu": {
       "admin": "Admin Panel",
       "pma": "phpMyAdmin",
       "rounds": "Kola",
       "rules": "Pravidla",
       "stats": "Statistika"
   },
   "news": {
       "format": "d.m.y H:i"
   },
   "register": {
       "failure": "Chyba při registraci!",
       "name": "Uživatel",
       "nameInvalid": "Chybné jméno!",
       "nameMissing": "Uživatel není zadán!",
       "nameTaken": "Vámi zadané uživatelské jméno je již použito!",
       "nameTooLong": "Jméno může mít maximálně 50 znaků!",
       "nameTooShort": "Jméno musí mít minimálně 4 znaky!",
       "password": "Heslo",
       "passwordConfirm": "Kontrolní heslo",
       "passwordEqualsName": "Heslo nemůže být stejné jako uživatelské jméno!",
       "passwordMissing": "Heslo nezadáno!",
       "passwordTooLong": "Heslo může mít maximálně 50 znaků!",
       "passwordTooShort": "Heslo musí mít minimálně 4 znaky!",
       "passwordsDontMatch": "Heslo musí být zadáno shodně.",
       "register": "Registrace",
       "title": "Registrace"
   },
   "sidWrong": {
       "content": "Vaše sezení uplynulo. Prosím přihlašte se zde {link}.",
       "index": "Domovská stránka",
       "link": "{t} Domovská stránka",
       "max": "Nejsi součástí 25-ti hráčů tohoto světa a proto není možné na tomto světě hrát.",
       "title": "Sezení uplynulo",
       "title2": "Sezení nemůže být vytvořeno."
   },
   "time": {
       "days": "dny",
       "ident": "v",
       "identDay": "v",
       "identNoun": "<span class=\"empty\"><\/span>",
       "onDay": "v {day}",
       "onTime": "{day} v {time}",
       "today": "dnes",
       "tomorrow": "zítra"
   },
   "unitArcher": {
       "desc": "Lučistníci jsou velmi dobrá obranná jednotka. Jejich šípy se dostanou i přes nejtvrdší štíty.",
       "name": "Lučištník",
       "plural": "Lučistníci",
       "short": "Lučistníci"
   },
   "unitAxe": {
       "desc": "Sekerníci jsou dobří útočníci. Avšak v obraně nejsou nejlepší.",
       "name": "Sekerník",
       "plural": "Sekerníci",
       "short": "Sekerníci"
   },
   "unitCatapult": {
       "desc": "Katapulty jsou výborné na níčení nepřátelských budov.",
       "name": "Katapult",
       "plural": "Katapulty",
       "short": "Katapult"
   },
   "unitHeavy": {
       "desc": "Těžká kavalerie jsou tví elitní bojovníci. Mají šlechtické meče a štíty šermířů.",
       "name": "Těžká kavalerie",
       "plural": "Těžká kavalerie",
       "short": "Těžká kavalerie"
   },
   "unitKnight": {
       "desc": "Paladin je základní jednotkou každé silné armády. Každý hráč může vlastnit pouze jednoho.",
       "name": "Paladin",
       "short": "Paladin"
   },
   "unitLight": {
       "desc": "Lehcí kavaléristé jsou praktičtí v útoku, jsou rychlí a unesou hodně surovin.",
       "name": "Lehká kavalerie",
       "plural": "Lehká kavalerie",
       "short": "Lehká kavalerie"
   },
   "unitMarcher": {
       "desc": "Lučistníci na koni jsou skvělí na zabití lučišníků na hradbách obránce.",
       "name": "Lučištník na koni",
       "plural": "Lučistníci na koni",
       "short": "Lučištník na koni"
   },
   "unitMilitia": {
       "name": "Domobrana"
   },
   "unitMovement": {
       "attack": "Útok na {to}",
       "back": "Návrat útoku z {to}",
       "cancel": "Zrušený útok z {from}",
       "otherBack": "Vráceno {to}",
       "return": "Návrat z {from}",
       "support": "Podpora pro {to}"
   },
   "unitRam": {
       "desc": "Beranidla jsou dobrá na níčení nepřátelských hradeb v doprovodu útočných jednotek.",
       "name": "Beranidlo",
       "plural": "beranidla",
       "short": "Beranidlo"
   },
   "unitSnob": {
       "desc": "Šlechtic snižuje oddanost v nepřátelských vesnicích. Jestliže oddanost vesnice klesne na 0 obsadil jsi ji. Cena každého šlechtice je vyšší podle počtu vytvořenných šlechticů a obsazených vesnic.",
       "name": "Šlechtic",
       "plural": "Šlechticové",
       "short": "Šlechtic"
   },
   "unitSpear": {
       "desc": "Kopiníci jsou nejzákladnější jednotkou. Jsou dobří v obraně proti lehké kavalerii.",
       "name": "Kopiník",
       "plural": "Kopiníci",
       "short": "Kopiník"
   },
   "unitSpy": {
       "desc": "Špehové ti pomáhají získat drahocenné informace o nepříteli.",
       "name": "Špeh",
       "plural": "Špehové",
       "short": "Špehové"
   },
   "unitSword": {
       "desc": "Šermíř je velice efektivní obranná jednotka, má pomalý pohyb.",
       "name": "Šermíř",
       "plural": "Šermíři",
       "short": "Šermíř"
   }
}
Reply
Users browsing this thread: 2 Guest(s)